Ikääntymisen ilmiöitä ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin

Miina Sillanpään Säätiön kehittämistyön ydintä ovat ikääntyneiden toimintakyvyn ja kuntoutumisen kokonaisvaltainen tukeminen, osallisuuden edistäminen ja heidän tarpeisiinsa pohjautuva toiminta. Yleishyödyllisen toimintamme perustana ovat Miina Sillanpään ajatukset sinnikkäästä vaikuttamistyöstä heikommassa asemassa olevien hyväksi. Miina Sillanpää ei kaihtanut kipeitä ja vaiettujakaan asioita yhteiskunnassa. Miina Sillanpää paransi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

 

Visionamme on tehdä vaikuttavaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. Tunnistamme erilaisia ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä sekä haavoittuvia elämäntilanteita ja kehitämme niihin tukimuotoja.

 

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin kunkin hankeen omalla hankesivulla, jotka löytyvät alasivuina Kehitämme-osiosta.

Teemallinen sisältö päättyneistä hankkeista löytyy Arjen hyvinvoinnin -osiosta. Päättyneiden hankkeiden tutkimusraportit ja hankkeissa tuotetut oppaat löytyvät Julkaisut ja oppaat -sivulta ja ovat tilattavissa ja ladattavissa maksutta.

 

Tuloksellista kehittämistoimintaa

Säätiössä kehitetyissä toimintamalleissa korostuvat ryhmämuotoinen tuki ja yhteiskehittämisen toimintatavat. Yhdessä tekeminen sekä osallistumisen kokemukset tuovat merkityksellisyyttä elämään ja mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Etsivän työn keinoin on olennaista löytää heitä, jotka tarvitsevat hyvinvointiinsa tukea.

 

Toiminta perustuu tutkimustietoon sekä ikääntyneiden ihmisten tarpeille ja kokemuksille. Toimintaa kehitetään yhdessä heidän kanssaan. Vuonna 2022 säätiössä pilotoitiin Hyvän ikääntymisen etsijät -ryhmätoiminta. Osallistujien kanssa löydettiin hyvinvointia rakentavia, arjen merkityksellisiä tekijöitä sekä kartoitettiin tulevaisuuden huolia ja toiveita.

 

Verkostoissa ja yhdessä tehden

Kehittämistoiminta perustuu kumppanuuksiin ja yhteistyöhön. Yhdessä tekemällä, monialaisesti ja myös sektori- ja organisaatiorajoja ylittäen saamme kehittämiseen ja uuden luomiseen enemmän näkökulmia ja voimavaroja.

 

Miina Sillanpään Säätiössä on meneillään useita yhteishankkeita ja olemme mukana järjestöjen yksinäisyysverkostossa. Säätiö on osallistunut Vanhustyön Keskusliiton vanhenemisen ennakointiin työkaluja tarjoavan vanheneminen.fi-sivuston kehittämiseen ja sisällöntuottoon. Säätiöllä on kokemusta yhteiskehittämisestä niin ikääntyneiden, ammattilaisten kuin vapaaehtoisten kanssa.

 

Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyötahoja kehittämis- ja hanketoimintaan. Mitä voisimme tehdä yhdessä? Ota yhteyttä, tehdään yhdessä ikääntymisen myönteistä tulevaisuutta!

 

Rahoitus

Tutkimus ja kehittämistoimintaa toteutetaan omarahoituksen lisäksi myös ulkopuolisella hankerahoituksella. Hankkeissa ulkopuolisia rahoittajia viime vuosina ovat olleet mm. sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki.

 

Jaamme säätiössä myös tutkimusrahoitusta. Tutkimusrahoituksen saajille tarjoamme ainutlaatuisen foorumin esitellä tutkimustaan ja sen tuloksia Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian yhteydessä. Tulevaisuusakatemia käynnistyy vuoden 2024 aikana.

 

Sosiaaliset innovaatiot

Tähtäämme kehittämistoiminnassamme tuloksellisuuteen ja osana sitä kehitämme ja levitämme myös sosiaalisia innovaatioita. Sosiaaliset innovaatiomme ovat uusia toimintamalleja, joilla tähdätään ikääntyneitä koskevien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Ongelmat liittyvät ikääntyneiden ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja osallisuuteen.

 

Esimerkkejä kehittämistämme sosiaalista innovaatioista ovat Neuvokkaat Naiset, Luontosivusto ja Muistipuisto. Kohdennamme sosiaalisten innovaatioiden ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen myös säätiön omarahoitusta.

 

Kiinnostaako sinua yhteistyö sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä tai levittämisessä? Ota yhteyttä.