Miina Sillanpää Säätiön yleishyödyllisen kehittämisen tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen. Kehittäminen perustuu havaittuihin hyvinvointitarpeisiin. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintamalleja etsitään ja kokeillaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tutkimuksellisin keinoin rakennetaan ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja osallistutaan tulevaisuutta luovaan keskusteluun. Kehittämisen kautta haluamme edesauttaa merkityksellisen elämän mahdollisuuksia.

 

Rahoitus

Tutkimus ja kehittämistoimintaa toteutetaan omarahoituksen lisäksi myös ulkopuolisella hankerahoituksella, esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämillä päätöksillä.

 

Yhteistyöhankkeet

Miina Sillanpään Säätiö on mukana yhteistyökumppanina kehittämässä asukaslähtöisiä ja yhteisöllisiä asumisen malleja ikääntyville yhdessä Tuusulan kunnan kanssa. Tuusulan kunta on saanut hankkeeseen rahoituksen Ympäristöministeriöltä (2021-2022). Tärkeänä päämääränä on mahdollistaa se, että ikääntyneet voisivat asua heille tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään yhteisön turvin. Hankkeessa säätiö vastaa mm. työpajojen järjestämisestä, jossa lisätään ikääntyvien osallisuutta asumisratkaisuiden suunnittelemisessa. Yhteistyötä tehdään ikääntyvien kuntalaisten, rakennuttajien, kunnan sekä yhteisöjen kanssa. Lue lisää…

 

Päättyneet hankkeet

Tämän hetkiset kehittämishankkeemme löytyvät Kehitämme-sivun alta. Päättyneiden hankkeidemme osalta lisätietoa antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka. Viimeisimmät päättyneet hankkeemme: BeWell, Muistaakseni laulanMuista Pääasia, Muistiluuri, Yhteinen Sävel, Viisaus vanhuuden kodissa.

 

Päättyneiden hankkeiden tutkimusraportit ja hankkeissa tuotetut oppaat löytyvät Julkaisut ja oppaat -sivulta ja ovat tilattavissa ja ladattavissa maksutta.