Miina Sillanpää Säätiön yleishyödyllisen kehittämisen tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen. Kehittäminen perustuu havaittuihin hyvinvointitarpeisiin. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintamalleja etsitään ja kokeillaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tutkimuksellisin keinoin rakennetaan ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja osallistutaan tulevaisuutta luovaan keskusteluun. Kehittämisen kautta haluamme edesauttaa merkityksellisen elämän mahdollisuuksia.

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin kunkin hankeen omalla hankesivulla, jotka löytyvät alasivuina Kehitämme-osiosta. Teemallinen sisältö päättyneistä hankkeista löytyy Arjen hyvinvoinnin -osiosta.

 

Rahoitus

Tutkimus ja kehittämistoimintaa toteutetaan omarahoituksen lisäksi myös ulkopuolisella hankerahoituksella. Hankkeissa ulkopuolisia rahoittajia ovat olleet mm. sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki.

 

Yhteistyöhankkeet

Miina Sillanpään Säätiö toimii myös yhteishankkeissa. Viimeisimpänä säätiö oli mukana yhteistyökumppanina kehittämässä asukaslähtöisiä ja yhteisöllisiä asumisen malleja ikääntyville yhdessä Tuusulan kunnan kanssa. Tuusulan kunta sai hankkeeseen rahoituksen Ympäristöministeriöltä (2021-2022). Tärkeänä päämääränä oli mahdollistaa se, että ikääntyneet voisivat asua heille tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään yhteisön turvin. Hankkeessa säätiö vastasi mm. työpajojen järjestämisestä, jossa lisättiin ikääntyvien osallisuutta asumisratkaisuiden suunnittelemisessa. Yhteistyötä tehtiin ikääntyvien kuntalaisten, rakennuttajien, kunnan sekä yhteisöjen kanssa. Lue lisää…

 

Yhteiskehittämistä ikääntyneiden kokemuksia ymmärtämällä

Visionamme Miina Sillanpään Säätiöllä on tehdä vaikuttavaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin. ”Hyvän ikääntymisen etsijät” on eläkeläisille suunnattua ryhmätoimintaa, joka pyrkii kartoittamaan ikääntyneiden käsityksiä hyvästä elämästä ja sitä tukevista tekijöistä nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmään osallistuvat  ikääntyneet henkilöt pohtivat nykyhetkeä, sekä asioita, jotka antavat heidän elämälleen merkitystä ja mielekkyyttä. Yhdessä kehittämällä ja toiminnan tuotoksena säätiömme saa arvokasta kokemuksellista tietoa ikääntyneille merkityksellisistä tekijöistä. Tämä ohjaa meitä kehittämään tulevaisuudessa toimintaa ja palveluja, jotka tuottavat lisäarvoa niin yksilölle, kuin yhteiskunnalle ikääntyvän hyvän elämän toteutumisen kautta. Lue lisää ja ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan ryhmään.

 

Päättyneet hankkeet

Tämän hetkiset kehittämishankkeemme löytyvät Kehitämme-sivun alta.

Viimeisimmät päättyneet hankkeemme: BeWell, Muistaakseni laulan, Löydetyt miehet, Muistaakseni laulan®, Muista Pääasia, Muistiluuri, Yhteinen Sävel, Viisaus vanhuuden kodissa, Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla.

Päättyneiden hankkeiden tutkimusraportit ja hankkeissa tuotetut oppaat löytyvät Julkaisut ja oppaat -sivulta ja ovat tilattavissa ja ladattavissa maksutta.