Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen.

 

Vuoden 2022 tutkimusapurahojen haku

Miina Sillanpään Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2022 apurahaa myönnetään tieteellisiin tutkimuksiin, joiden aiheet käsittelevät ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia. Apurahat ovat tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen ja niitä ei myönnetä taiteeseen liittyvään hanketoimintaan, taideprojekteihin tai taiteen tekemiseen. Apurahat maksetaan vuonna 2023. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulu julkaistaan elokuussa, hakuaika on syys-lokakuussa, ja päätös tehdään joulukuun hallituksen kokouksessa 2022.

Lisätietoa säätiön tutkimusapurahoista