Miina Sillanpään Säätiö oli mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa järjestöjen yhteishankkeessa tuottamassa asumisen ennakointiin liittyvää tukea ja viestinnällistä materiaalia. Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman (2020–2022) yhtenä tärkeänä tavoitteena on kannustaa ikääntyviä ihmisiä ennakoimaan asumistarpeitaan ja toteuttamaan asumista koskevia ratkaisujaan hyvissä ajoin. Nyt eri järjestöjen tuotokset on koottu yhteen aineistopankiksi Vanhustyön Keskusliiton ylläpitämälle Vanheneminen.fi -sivustolle. 

 

Vanhustyön keskusliiton tiedote 7.6.2023 (pdf)

Asumiseen liittyy paljon toiveita ja unelmia. Miten haluaisin asua tulevaisuudessa? Millainen asunto olisi minulle sopiva? Millainen asuinympäristö on minulle tärkeä? Vastaako nykyinen koti asumiseni tarpeita?

Asumisen toiveita kannattaa miettiä ja suunnitella hyvissä ajoissa jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Vaikka itse viihtyisikin omassa tutussa sohvannurkassa, tilanteet saattavat muuttua. Voi käydä niin, että yhtäkkiä koti ympäristöineen ei olekaan enää omiin tarpeisiin sopiva.

 

Asumisen aineistopankki tarjoaa apua
Uuteen asumisen aineistopankkiin on koottu kattavasti tietoa asumisen suunnittelun tueksi. Liikkeelle pääsee esimerkiksi tekemällä asumisen pikatestin, jonka avulla voi selvittää, miten nykyinen asumisratkaisu vastaa mahdollisia tulevia tarpeita ikääntyneenä. Omien unelmien tarkastelulla pääsee asumisen ennakoinnissa alkuun. Mitä aikaisemmin aloittaa toiveiden kartoittamisen, sitä enemmän jää aikaa pohtia niiden toteuttamista juuri itselleen sopivalla tavalla.

 

Miten haluaisit asua?
Asumisen suunnittelemisessa on hyvä keskittyä uhkakuvien sijasta toiveisiin ja unelmiin, olivatpa toiveet suuria tai pieniä. Toiveet ja unelmat ovat yksilöllisiä, kuten myös ratkaisut. Monet haluavat asua edelleen omassa tutussa kodissaan. Toiset haluavat etsiä uuteen elämän tilanteeseen sopivampaa kotia. Voi olla, että uusi sijainti, asumismuoto tai runsaampi palvelutarjonta toimivat paremmin uudessa arjessa ja edistävät hyvinvointia ikääntyessä.

 

Aloita suunnittelu ajoissa
Suunnittelu ja oman vanhuuden ennakointi kannattaa kuitenkin aloittaa ajoissa, sillä muutokset nykyisessä kodissa ja muuttaminen kokonaan toiseen vaativat usein pitkää harkintaa ja kypsyttelyä. Taloudellisiakin seikkoja kannattaa miettiä. Uudesta asumisen aineistopankista löytyy tukea useisiin mietityttäviin kysymyksiin:

  • Miten haluaisin asua tulevaisuudessa?
  • Millaisia asumisvaihtoehtoja on tarjolla?
  • Millainen on ikä- ja muistiystävällinen asuinympäristö?
  • Millaisia kodin muutostöitä kannattaa tehdä ja saako niihin avustuksia?
  • Miten varmistan, että kotoni on esteetön ja turvallinen?

 

Tutustu uuteen asumisen aineistopankkiin osoitteessa: vanheneminen.fi/asuminen

Mukana asumisen aineistopankkia tekemässä ovat olleet Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu ja Vanhustyön keskusliitto. Asumisen aineistopankki rakennettiin ympäristöministeriön rahoituksella. Sivuston ylläpidosta vastaa Vanhustyön keskusliitto.

Tutustu Vanheneminen.fi/asuminen -sivun flyeriin (pdf

 

Miina Sillanpään Säätiön nettisivuille on myös koostettu asumisen ennakoinnin tietopankki yhteistyöhankkeidemme tuotoksista: ”Kartoita ja pohdi ajoissa eläkevuosien asumistasi. Lasten poismuuton myötä tai eläkeiän lähestyessä on hyvä pysähtyä miettimään omaa asumistaan. Ikääntyessä ja elämäntilanteiden muuttuessa myös asumistarpeet muuttuvat.” Katso video: https://youtu.be/CgikOdvCZHM