Suomen väestö ikääntyy vauhdilla ja tulevaisuudessa tarvitaan lisää senioreille sopivia asuntoja sekä ikäystävällisiä asuinympäristöjä. Asumiseen liittyvät kysymykset kytkeytyvät osaksi monen tahon toimintaa ja yhteistyötä.

 

Ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistaminen edellyttää kuntien aktiivista ja monipuolista asumisen ennakointia ja varautumista. Lisäksi on luotava toimintamalleja kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen yhteistyöhön.

 

Ympäristöministeriö on julkaissut raportin Ikääntyneiden asumisen kehittämisen hyviä käytäntöjä kunnissa ja hyvinvointialueilla, jossa kuvataan Ikäohjelmassa vuosina 2020–2023 toteutettujen ikääntyneiden asumisen kehittämishankkeiden hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä kunnista ja hyvinvointialueilta.

 

Miina Sillanpään Säätiö oli mukana kahdessa Ympäristöministeriön ikääntyvien asumisen kehittämishankkeessa. Säätiön nettisivuilta löytyy Asumisen ennakoinnin tietopankki, joka herättelee pohtimaan omia asumisen tarpeita ikääntyessä ja ennakoimaan muutokseen ajoissa.

 

Lisätietoa löytyy myös vanheneminen.fi -sivustolta, johon on koottu teemoittain ikääntymiseen liittyviä aiheita.