Syksyllä 2021 tuusulalaisille senioreille järjestettiin keskustelutilaisuuksia, joissa kuultiin heidän näkemyksiään ikäihmisten asumisen tarpeista ja yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksista. Syksyn keskustelutilaisuudet olivat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Tuusulan kunnan Yhteisöllisen asumisen -hanketta, jossa Miina Sillanpään Säätiö toimii yhteistyökumppanina.

 

Tulevaisuuden tarpeita ideoitiin kolmesta näkökulmasta, joita olivat oma koti, yhteisöllinen lähiympäristö ja ikäystävällinen asuinalue sekä sen palvelut. Tilaisuuksien anti on kiteytetty infokuviksi, jotka esittelevät senioreiden tulevaisuuden toiveita ikäystävällisestä asumisesta.

 

 

 

 

 

Lisätietoa asumiseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaamme liittyen voit lukea nettisivuiltamme Asuminen -alasivulta.

Lisätietoa Tuusulan kunnan Yhteisöllisen asumisen hankkeen kartoitusten tuloksista Tuusulan kunnan tiedotteessa.