Miina Sillanpään Säätiö -konserni käynnistää Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian. Akatemiaa tekemässä ja tulevaisuutta rakentamassa ovat koko konsernin väki yhdessä, sekä Miina Sillanpään Säätiö että Wilhelmiina Palvelut. Miina Sillanpään Säätiö -konserni edistää hyvää ikääntymistä. Tämä haastaa meitä etsimään uusia näkökulmia, kehittämään palveluitamme sekä olemaan aktiivisia ikääntyneiden hyvän elämän puolestapuhujia yhteiskunnassa.

 

Miina Sillanpään jalanjäljissä

Miina Sillanpään perintö antaa meille hyvät lähtökohdat myös innovaatio-ohjelmaan. Miina Sillanpää oli rohkea ja tulevaisuusviisas. Hänen kädenjälkensä näkyy tänäkin päivänä mm. ensi- ja turvakodeissa, ikääntyneiden palveluissa ja syrjään jääneiden ihmisten puolustamisessa.

 

Yhteisissä keskusteluissa on säätiökonsernitasolla tunnistettu, että haluamme vahvistaa ja tukea erityisesti seuraavia asioita, yhdessä tekemisen periaattein:

  • Uuden luomiselle suotuisan kulttuurin vahvistaminen koko konsernissa – on lupa tehdä uutta ja ideoida
  • Työntekijöiden osallisuus uuden luomisessa ja yhdessä tekemisen vahvistaminen
  • Arjen toimintatapojen parannukset
  • Konsernin vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen – entistä vahvemmat yhteydet kehittämisen ja palveluiden välillä.

Innovaatio-ohjelma tukee myös Säätiön ja Wilhelmiinan strategiatyötä.

 

Innovaatio-ohjelma avaa kehittämisen mahdollisuuksia koko yhteisölle

Ohjelmaan osallistuu reilut 20 Säätiön ja Wilhelmiinan työntekijää. Ohjelman etenemistä on kaikkien kiinnostuneiden mahdollisuus seurata erilliseltä nettisivustolta. Osallistujien ohjelmassa tehtäviin kehittämistehtäviin, toivotetaan tervetulleiksi kaikki muutkin työyhteisömme jäsenet. Arvojemme mukaisesti ”Onnistumme yhdessä”!

 

Innovaatio-ohjelman osallistujat tulevat suorittamaan noin vuoden kestävän Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksella. Opinnot sisältävät mm. palvelumuotoilua, tuotekehittämistä sekä brändäystä.

 

Oppiminen tapahtuu työssä ideoiden ja uusia arkea edistäviä pieniä sekä isompiakin ratkaisuja ja malleja kehittäen.

 

Osa Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiaa

Innovaatio-ohjelma on osa Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiaa. Tulevaisuusakatemia sisältää innovaatio-ohjelman lisäksi vuoden 2024 aikana käynnistettävän avoimen luentosarjan Studia Generalian sekä 31.1.2024 avautuneen tutkimusrahoitushaun. Innovaatio-ohjelman aikana haetaan myös uusia sisältöjä Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiaan.

 

Jatkuvaa viestintää

Uutisoimme opintojen edistymisestä ja välietapeista säännöllisesti. Opintojen info-tilaisuus pidettiin keskiviikkona 24.1.2024 ja paperitöiden jälkeen päästään maaliskuussa tositoimiin.

 

Lisätietoja

Virpi Annaniemi, kehitysjohtaja, Miina Sillanpään Säätiö -konserni
Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Miina Sillanpään Säätiö
Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Wilhelmiina Palvelut