Miina Sillanpään Säätiön hallitus sai uuden puheenjohtajan vuosikokouksessa 28.4.2021. Viime vuosien hallitusmuutosten jälkeen esittelemme nyt koko hallituksen, jonka monialainen asiantuntijuus vahvistaa säätiön toimintaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ratkaisujen kehittäjänä ja edistäjänä yhteiskunnassamme. Osa hallituksen jäsenistä toimii myös säätiön kokonaan omistaman yhtiön Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallituksessa. Wilhelmiina Palvelut Oy tuottaa asumis- ja hoivapalveluja vanhuksille Helsingissä.

 

Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja

Merja Mäkisalo-Ropponen on toiminut säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 ja valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 28.4.2021.

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, terveydenhuollon opettaja ja terveystieteiden tohtori. Sydäntäni lähellä ovat vammaisten ja muistisairaiden oikeudet, terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, kulttuuri ja taide (erityisesti kulttuurihyvinvointi) sekä Green Care -toiminta. Olen myös kiinnostunut tulevaisuuden ennakointityöstä. Harrastan kirjoittamista, mökkeilyä, luonnossa liikkumista ja mummoilua (minulla on 13 lastenlasta).

Toivon, että Miina Sillanpään Säätiö toimii aktiivisesti yhteiskunnassa tulevaisuuteen katsoen, Miinan arvojen mukaan toimien sekä ihmisten yhdenvertaisuutta puolustaen.

 

Pekka Räsänen, varapuheenjohtaja

Pekka Räsänen on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2015 ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallituksessa vuodesta 2016 lähtien.

Asun Lohjalla ja arkityö on valtakunnallisen vammaispalvelujärjestön, Kuurojen Palvelusäätiön toimitusjohtajana. Kuurojen Palvelusäätiö sr  toimii viittomakielisten palvelujen tuottajana sekä kuurojen ja kuurosokeiden järjestölähtöisen toiminnan toteuttajana seitsemällä paikkakunnalla.

Miina Sillanpään Säätiön ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallitusten varapuheenjohtajana haluan oilla tukemassa säätiön ja sen palveluyhtiön johtoa sekä henkilöstöä vahvistettujen strategioiden mukaisen merkityksellisen ja vastuullisen toiminnan toteuttamisessa.

 

Teija Hammar

Teija Hammar on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2020.

Olen Teija Hammar ja koulutukseltani olen terveystieteiden tohtori. Toimin johtavana asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Olen kehittänyt ja tutkinut vuosia ikäihmisten palvelujärjestelmää kansallisesti ja kansainvälisesti. Pidän tärkeänä, että palvelujärjestelmää kehitetään iäkkäiden henkilöiden ja heidän läheistensä ääntä kuunnellen ja osallisuutta tukien, laatu edellä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Vapaa-aikanani harrastan kaikenlaista liikuntaa, käsitöitä, puutarhassa puuhastelua ja erilaista vapaaehtoistyötä.

Miina Sillanpään toiminnassa on tärkeää yhteiskunnallinen vaikuttavuus, rohkea kehittämistyö sekä hieno arvomaailma, joka ohjaa toimintaa. Itse haluan vaikuttaa siihen, että yhdessä keskustellen voimme ennakoida tulevaa, tunnistaa haasteita ja löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotta ikäihmiset voivat elää arvokasta elämää ikäystävällisessä yhteiskunnassa. Jokainen meistä on tärkeä!

 

Sari Hosionaho

Sari Hosionaho on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2020.

Olen Valtionvarainministeriössä erityisasiantuntijana julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisellä osastolla toimiva filosofian tohtori.

Haluan vaikuttaa Miina Sillanpää Säätiön toiminnassa ikääntyneiden turvallisen ja esteettömän asumisen, monipuolisten asuinratkaisujen, asuinympäristöjen ja palvelujen kehittämiseen. Haluan myös vaikuttaa säätiön innovatiivisen tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuuden ja tulosten hyödyntämisen edistämiseen. Miina Sillanpää Säätiö tekee arvokasta työtä ikä- ja muistiystävällisen yhteiskunnan rakentamisessa ja ikääntyneiden hyvän arjen edistämisessä.  Pidän jatkossa tärkeänä säätiön arvioihin perustuvan uuden strategian toimeenpanoa yhteistyössä ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa säätiön eri verkostojen kanssa ja uudenlaisia kumppanuuksia rakentaen.

 

Satu Korhonen

Satu Korhonen on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2021.

Olen Satu Korhonen ja toimin ajatushautomo Demos Helsingissä vanhempana konsulttina. Vahvistan työssäni organisaatioiden kykyä toimia ihmislähtöisesti ja kestävästi. Olen taustaltani organisaatiotutkija (VTM) ja palvelukehittäjä ja työurallani olen ottanut haltuun lisäksi tulevaisuusajattelua. Minua inspiroi valtavasti erilaiset pienet ja suuret toimet, joilla on jo tähän saakka vahvistettu ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia hyvään elämään. Uusiakin keinoja tarvitaan. Tulevaisuusajattelun kautta voimme jo tänään löytää valtavan arvokkaita oivalluksia siitä, kuinka hyvinvointia voi rakentaa mahdollisimman monelle myös tulevaisuudessa.

Haluankin osaltani olla vahvistamassa Miina Sillanpään säätiön hallitustyön kautta säätiön kykyä tunnistaa laajasti, millä tavoin hyvän elämän elementit ovat muutoksessa ikääntyneiden osalta ja millaisin vaikuttavin tavoin säätiö voi niitä vahvistaa.

 

Jyri Juusti

Jyri Juusti on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2016 ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallituksessa 2017 lähtien.

Olen koulutukseltani KM, sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja FINOD. Toimin työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä työeläkeyhtiö Varmassa. Työssäni haluan auttaa  asiakasyrityksiäni uudistumaan ja niiden työntekijöitä jatkamaan työssä terveysongelmienkin kanssa. Ajattelen, että työkyky syntyy työssä. Yksilöiden tankkaaminen ei riitä, vaan täytyy olla uteliaisuutta tarkastella työn kokonaisuutta ja siihen liittyviä jännitteitä. Minua innostavia asioita ovat lisäksi arki, yhteiskunnan ilmiöt, pappahommat, epäsosiaalinen liikunta, saunominen, siirtolapuutarhamökkeily, lukeminen sekä Viro ja Espanja.

Minulla on myös pitkä järjestötausta ja sosiaali- ja terveysalan kehittyminen kiinnostaa siitäkin syystä. Miina Sillanpään Säätiön ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallitusten jäsenenä haluan sparrata yhteisen strategiamme toimeenpanossa. Haluan tukea sitä, että kehittämisessä ja tutkimuksessa uskalletaan tarttua vaikeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Tärkeää on myös varmistaa hyvän työntekijäkokemuksen kautta se, että asiakkaamme voivat palvelulupauksemme mukaisesti elää enemmän näköistään elämää.

 

Marja Pajulahti

Marja Pajulahti on toiminut säätiön hallituksessa vuodesta 2018 ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallituksessa vuodesta 2020 lähtien.

Olen Marja Pajulahti, OKT ja päätyöni on toimia Invalidisäätiö/Liven toimitusjohtajana. Lisäksi toimin tällä hetkellä kahden osuuskunnan hallituksen jäsenenä (POP Pankkikeskus ja OSK Live Flow) ja työllistämistä edistävän Wenhe Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aikaisemmin olen ollut lastensuojelualalla toimivan SOS lapsikyläsäätiön toimitusjohtajana (2016-2019) ja sitä ennen vuodesta 1989 alkaen pankkialalla erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, viimeksi LähiTapiolassa ja S-Pankissa. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kaksi aikuista poikaa.

Säätiön hallituksen jäsenenä haluan vaikuttaa erityisesti siihen, että myös ikääntyvät ihmiset saavat elää mahdollisimman hyvää ja monimuotoista, yksilöllistä ja samalla yhteisöllistä arkea sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan oman intonsa mukaisesti.

 

 

Säätiön pitkäaikaisen puheenjohtajan Tuire Santamäki-Vuoren kausi päättyi keväällä. Hän koosti yhteen monivuotisen työnsä säätiön hallituksessa sekä katsauksen yhteiskunnan muutoksiin blogissaan: Työtä sydämen halusta.