Miten toimia innovaattorina yhteisössä, jonka visiona on ”Jotta me kaikki voimme ikääntyä paremmin”? Mitä tarvitaan rohkeaan tekemiseen ja työhön? Miten jokainen meistä työntekijöistä voi osaltaan edistää uudistumista ja uuden löytämistä?

Miina Sillanpään Säätiössä ja sen omistamassa Wilhelmiina Palvelut Oy:ssä keväällä 2024 käynnistynyt Innovaatio-ohjelma on edennyt puoliväliin. Toukokuun lähipäivien teemana oli innovaattorina toimiminen ja jokaisen osallistujan oman kehittämistyön sparraaminen.

 

Innovaatioissa luodaan vuorovaikutuksen kenttiä

Innovaatiotoiminta on vuorovaikutusta ja se tapahtuu aina vuorovaikutuksessa. Miten voimme luoda kiinnostavia, innostavia ja uutta luovia ympäristöjä? Miten saamme ihmiset kiinnostumaan uuden luomisesta?

 

Innovaatiot harvoin syntyvät yhden ihmisen oivalluksesta. Vähintään siinä vaiheessa, kun uutta ideaa aletaan kehitellä eteenpäin, tarvitaan muita ihmisiä mukaan. Innovaatiot ovat uudistuksia, jotka on laitettu käytäntöön. Siksi vuorovaikutuksen luominen asiantuntijoiden sekä asiakkaiden tai palvelun käyttäjien välillä on tärkeää. Innovaatiotoimintaa voidaan kuvata vuorovaikutuksen kenttänä, jossa osaaminen, raha ja muut voimavarat, asiantuntijat, asiakkaat ja uuden kokeilijat kohtaavat toisiaan.

 

Uudistaja voi jäädä piileskelemään kehittäjän pommisuojaan. Miten avaan muille asiaa niin, että se alkaa houkutella heitä tulemaan mukaan? Minun on kyettävä kertomaan, mitä haluan muuttaa ja miksi. Minun on innovaattorina myös valittava taisteluni: tartun siihen, mitä kykenen uudistamaan.

 

Innovaatio-ohjelmassamme on mukana reilut 20 osallistujaa. Jotta voimme saada aidosti tuloksia ja vaikuttavuutta aikaan, meidän on kyettävä houkuttelemaan kehittämiseen mukaan moninkertainen määrä Säätiön ja yhtiön työntekijöitä. Kaiken uudistamisen keskiössä ovat asiakkaamme ja sidosryhmämme. Mitä hyötyä innovaatioistamme on heille?

 

Yksinkertaistamisen ja näkyväksi tekemisen taito

Yksinkertaistaminen on tärkeää. ”Kun pystyt piirtämään asiasta kuvan, olet ymmärtänyt sen”. Muotoilussa kuljetaan monimutkaisuuksien kautta asioiden yksinkertaistamiseen. On myös pysähdyttävä miettimään, kehitänkö enemminkin ongelmaa vai ratkaisua? Usein ongelmat ovat monimutkaisia, innovaattorina minun on kyettävä yksinkertaistamaan niitä ja keskityttävä ratkaisujen hakemiseen. Pohdimme lähipäivillä yksinkertaistamista ja näkyväksi tekemistä myös kehittämistehtäviemme ja konkreettisten projektiemme kautta.

 

Yhteinen ideointi on tehnyt mahdolliseksi tutustumisen muihin konsernin työntekijöihin myös antanut oivalluksia. Tällaistakin osaamista yhteisöstämme löytyy! Teemme Innovaatio-ohjelmaa näkyväksi myös hallitustemme jäsenille. Heistä osa pääsi sparraamaan meitä Innovaatioluolassa lähipäivämme päätteeksi. Saimme arvokkaita aineksia pohdittavaksemme jatkoa ajatellen.

 

Näkyväksi tekeminen on voimaannuttavaa. On uskomatonta, miten monenlaista ja rikasta osaamista Säätiössä ja yhtiössä on, ja toisaalta, miten hyvin erilaiset osaamiset ja taidot tukevat toisiaan. Näkyvyyteen liittyvät myös juuremme. Säätiö on perustettu vaalimaan Miina Sillanpään perintöä ja kasvattamaan sen arvoa. Myös yhtiö toteuttaa omistajansa arvopohjaa ja pyrkimyksiä. Miina Sillanpään edelläkävijyys kuntoutuksessa näkyy tänäkin päivänä Säätiön ja yhtiön toiminnassa. Siitä riittää meille ammennettavaa myös Innovaatio-ohjelmassa.

 

Innovaattorin johtotähdet

Briteissä tutkittiin 2010-luvun puolivälissä ihmisten suhtautumista innovaatioihin. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ihmisistä oli myötämielisiä innovaatioita ja uuden luomista kohtaan. Ihmisten välillä oli kuitenkin suuria eroja siinä, miten he suhtautuivat riskeihin, innovaatioilla tavoiteltaviin hyötyihin ja etiikkaan. Noin 30% brittitutkimukseen osallistuneista oli innovaatiorealisteja. He pitivät ihmisoikeuksia ja eettisiä kysymyksiä tärkeämpinä kuin innovaatioita itsessään.

 

Keskustelimme perusteellisesti pienryhmissä ja läpikäyden, mitkä koetaan tärkeimmiksi asioiksi, jopa elinehdoksi, kun halutaan vahvistaa innostavaa ja tulevaisuususkoista, innovatiivista ja kokeilevaa kulttuuria. Yhdessä tunnistimme seuraavat asiat:

  • rohkeus hakea uusia ratkaisuja
  • yhdessä asetetut tavoitteet ja visio
  • esihenkilön kiinnostus ja vahvistava palaute, sparraus eteenpäin
  • arvostus ja erilaisuuden hyväksyminen sekä hyödyntäminen
  • luottamus ja psykososiaalinen turvallisuus
  • virheiden hyväksyminen

 

Meidän on myös pohdittava, mitä innovaatioilla tavoittelemme. Olemme hyödyntäneet kaikissa pienryhmätöissä ja kokeiluissa johtotähtinä seuraavaa kolmea kysymystä:

Mitä hyötyjä tämä tuottaa asiakkaille? Mikä on tavoiteltu hyöty henkilöstölle? Mitä tuottavuutta, vaikuttavuutta ja kannattavuutta tämä tuo?

 

Mihin kehittäminen kohdistuu Innovaatio-ohjelmassa?

Kehittämistehtäviemme skaala on iso. Ne liittyvät toimintatapoihin ja koko organisaatiokulttuurin uudistamiseen. Teemme tätä myös palveluja konkreettisesti uudistamalla. Kohteina ovat muutamin esimerkein mainittuna: työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen, asiakkuusprosessit, Muistipuisto.fi-verkkopalvelu, kehittäjäryhmät, toimintakulttuuri ja osaamisen virtaaminen koko yhteisössä, innovaatiotoiminnan johtaminen, Wilhelmiina Tenholan piha-alueen elävöittäminen, juhlavuosi vuonna 2025, Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemia sekä uudet kuntoutuspalvelutuotteet.

 

Lähipäivillä otimme yhteiskehittämisen kohteeksi pienryhmissä juhlavuoden ja sille suunnitellun konkreettisen kuntoutuspalvelun tuottamisen. Syntyi neljä keskenään hieman erilaista konseptia. Annoimme näille sittemmin työnimet Siuntion Lepopirtti 2.0, Hedelmäkori, Voimavaraspa ja Koelabra.

 

Oli mielenkiintoista lähteä yhdessä työstämään konkreettista ja todellista kehittämisen kohdetta. Tässäkin johtotähtiä on kolme: asiakas- ja työntekijähyöty sekä tuottavuus.

 

Mitä seuraavaksi?

Miina Sillanpää tulevaisuusakatemian logoJokainen Innovaatio-ohjelmaan osallistuva edistää opintojen aikana myös omaa kehittämistehtäväänsä. Meillä on käytössämme yhteinen Trello-alustapalvelu, jossa teemme näkyväksi meidän kunkin osaamista, tavoitteita ja kehittämistehtävän sisältöjä. Tehtäviä kehitetään eteenpäin myös erilaisissa tiimeissä ja yhteistyöllä.

 

Innovaatio-ohjelman lähipäivät jatkuvat syksyllä. Tutustu aiheeseen lukemalla taustoja ja aiempia uutisia Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian alasivulta.

 

Vaikuttavuus-infograafi: Tamora