Tuusulan kunta on saanut rahoituksen Ympäristöministeriöltä uuteen hankkeeseen, jossa kehitetään innovatiivisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ikääntyville. Tuki kotona asumiseen vähentää tarvetta palvelutaloasumiselle, mutta uusia välimuotoisen asumisen malleja tarvitaan, jotta ikääntyneet voisivat asua heille tutussa asuinympäristössä mahdollisimman pitkään yhteisön turvin.

 

Miina Sillanpään Säätiö toimii hankkeessa yhteistyökumppanina, joka vastaa yhteisöllisen asumisen ratkaisuja käsittelevän esiselvityksen laatimisesta. Lisäksi säätiön vastuulla on yhteiskehittämiseen perustuvien työpajojen suunnittelu ja fasilitointi. Hankkeen tuotoksena kehitetään yhteisöllisen asumisen toimintamalli yhteistyössä Tuusulan kunnan ja Miina Sillanpään Säätiön kanssa.

–Miina Sillanpään Säätiö on lähdössä innolla mukaan yhteistyöhön, koska pidämme tärkeänä uusien välimuotoisen asumisen ratkaisujen sekä yhteisöllisen asumisen kehittämistä, toteaa Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka.

 

Mukana ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen toimintamallin rakentamisessa ovat lisäksi ikäihmisten neuvosto, yhteisöllisestä asumisesta kiinnostunut asukasryhmä, rakentajien edustajia ja Keski-Uudenmaan Sote. Kolmannen sektorin edustajina yhteiskehittämiseen osallistuvat Siskot ja Simot ja tuusulalaiset eläkeläisjärjestöt.

 

Lisätietoa Tuusulan kunnan tiedotteessa.