Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja kuntoutusta ja vanhustyötä käsitteleviin tutkimuksiin. Vuonna 2020 tutkimusapurahahaun teemana olivat tutkimukset, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa. Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä 15 hakijalta.

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus käsitteli apurahahakemukset 9.12.2020 ja päätti myöntää apurahan terveystieteiden maisteri Sohvi Koposelle, jonka tutkimusaiheena on Ravitsemushoidon vaikutus omaishoitajien ja -hoidettavien ravitsemustilaan, suun terveydentilaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Väitöstutkimuksen aihe on ajankohtainen ja siinä tarkastellaan monipuolisesti sekä omaishoitajien että -hoidettavien ravitsemushoidon vaikutuksia.

 

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka p. 040 535 5223, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi