Miina Sillanpään Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimuksiin, jotka edistävät työikäisten ja vanhusten kuntoutusta sekä palveluita.

 

Vuonna 2021 tutkimusapurahahaun teemana oli kestävän hyvinvoinnin edistäminen ikääntyvien asumisratkaisuissa. Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä 8.

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus päätti 14.12.2021 kokouksessaan myöntää vuoden 2022 apurahan valtiotieteiden maisteri Hanna Sjögrenille, jonka tutkimusaiheena on ”Inhimillisen kestävyyden rakentaminen, edistäminen ja ylläpitäminen ikääntyvien asumisessa”. Väitöstutkimuksen aihe on ajankohtainen ja se tuottaa monipuolista tutkimustietoa inhimillisestä kestävyydestä ikääntyvien asumisyksiköissä.

 

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka p. 040 535 5223

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus