Miina Sillanpään Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimuksiin, jotka edistävät työikäisten ja iäkkäiden kuntoutusta sekä palveluita. Vuonna 2022 tutkimusapurahahaun teemana oli kulttuurihyvinvointi. Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä kahdeksan.

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus päätti 14.12.2022 kokouksessaan myöntää vuoden 2023 apurahan kahden nuoren tutkijan väitöskirjatyöhön:

  • Filosofian maisteri, sairaanhoitaja Mari Jolkkoselle, jonka aiheena on ”Kosketuksia kotihoidossa – Tutkimus kotihoidon iäkkään asiakkaan ja lähihoitajan välisestä kosketuksesta”
  • Terveystieteiden maisteri, geronomi Laura Rautiaiselle, jonka aiheena on ”Iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden kokemukset ja luonnon merkitys palveluasumisessa”

 

Väitöstutkimusten aiheet ovat ajankohtaisia ja tuottavat monipuolista tutkimustietoa myös kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta.

 

Lisätietoja antaa kehittämisasiantuntija Elisa Virkola p. 044 4914 605 (lomalla 2.-5.1.2023)

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus