Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Apurahoja voi hakea suomen kansalainen tai Suomessa asuva ulkomaalainen, pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvaan tutkimukseen. Apurahoja myönnetään Suomessa tehtäviin tutkimuksiin, väitöstutkimuksiin sekä post doc -tutkimuksiin.

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahojen jakamisesta sekä haettavan apurahan teemasta. Miina Sillanpään Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2022 apurahoja myönnetään 15 000 euroa sellaisiin tieteellisiin tutkimuksiin, joiden aiheet käsittelevät ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia. Apurahoja ei myönnetä taiteeseen liittyvään hanketoimintaan, taideprojekteihin tai taiteen tekemiseen. Apurahojen hakuaika on 26.9.–14.10.2022. Hakulomakkeen linkki toimii hakuaikana Tutkimusapurahat -alasivulla.

Päätös jaettavista apurahoista tehdään hallituksen loppuvuoden kokouksessa. Apurahat maksetaan vuonna 2023 ja ne tulee käyttää kyseisen vuoden aikana.

 

Apurahojen tarkempi hakuohje on nyt julkaistu:
Miina Sillanpään Säätiön tutkimusapurahat 2022, hakuohje (pdf)

 

Hyvä arki ikääntyvälle  – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.