Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluja. Apuraha on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä hanketoimintaan.

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus on päättänyt, että vuonna 2020 myönnetään apurahoja tutkimuksiin, jotka kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen ikääntyneiden omaishoitotilanteissa. Apurahat maksetaan vuonna 2021. Apurahojen hakuaika 24.8. ̶ 23.10.2020. Linkki hakulomakkeeseen sekä tarkemmat hakuohjeet päivitetään Tutkimusapurahat-alasivulle. Päätös jaettavista apurahoista tehdään hallituksen loppuvuoden kokouksessa.

 

Seuraa viestintäämme ja tutustuthan Tutkimusapurahat-alasivun lisätietoihin. Lisätietoja apurahoihin liittyen antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223, lomalla 2.8. asti.