”Puoli miljoonaa suomalaista osallistuu sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vapaaehtoistoimintaan. Tärkeimmät motiivit ovat halu auttaa muita ja käyttää aikaa johonkin hyödylliseen.”

 

shakki 350Suurin osa ikääntyneistä asuu ja haluaa asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Väestön ikääntyessä vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa. Juuri julkaistusta ”Vanhusneuvostot vapaaehtoistyön asialla -vinkkivihosta” saa vinkkejä siihen, millaista vapaaehtoistoiminta voisi olla. Kaikilla kunnilla on velvollisuus asettaa vanhusneuvosto, joka on otettava mukaan vaikuttamaan ikäihmisiä koskeviin asioihin.

 

Vanhusneuvostot vapaaehtoistyön asialla -vinkkivihko (pdf)

 

Vinkkivihkon ovat laatineet yhdessä ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (2013–2017) ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt. Valtaa vanhuus -verkostoon kuuluvat Folkhäsans Förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpää Säätiö sr, Suomen Setlementtiliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry ja Suomen Senioriliike ry. Valtaa Vanhuus -verkosto on kuuden vanhusalan järjestön luoma kansalaisliike hyvän ikääntymisen puolesta.

 

Kissa 350 artikkelikuvaValtaa vanhuus -TEESIT (lyhennelmä vinkkivihosta)

  • Vanheneminen on luonnollinen osa elämää. Se ei ole sairaus eikä ongelma. Ikääntyminen on yksi maailman megatrendeistä. Rakennetaan Suomesta hyvä esimerkki.
  • Vanheneminen koskettaa asumista, liikennettä, kauppaa ja palveluja, esteettömyyttä, kulttuuria ja tietotekniikkaa. Se ei ole vain sosiaali- ja terveysasia. Tämän päivän palvelumalleilla ja asenteella ei pärjätä tulevaisuudessa. Tarvitaan suuri muutos, ja se tarvitaan nyt. Vanhuuden asiat kuuluvat jokaiselle kuntalaiselle ja kunnan päättäjälle.
  • Sukupolvet tarvitsevat toinen toisiaan. Sukupolvien välillä on jo paljon solidaarisuutta. Tehdään se näkyväksi. Muutetaan puheet toiminnaksi.
  • Hyvä elämä on otettava omaan elämänkulkuun. Se on osallisuutta lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan. Hyvä vanheneminen vaatii muutosta asenteisiin. Pois pelko ja häpeä, pois mielikuva suuresta harmaasta massasta. Vanhoilla ihmisillä on voimavaroja, vireyttä ja kokemusta muillekin jakaa. Siksi ikäihmisillä on myös oma vastuunsa hyvän vanhuuden tekemisessä.

 

VVK kvinno 350Lue myös Ympäristöministeriön tiedote vinkkivihosta ja koostettu viiden kohdan vinkkilista vapaaehtoistyöstä ikääntyneiden parissa. Vinkkeinä ovat:

  • Eri sukupolvet yhdistävä asuminen
  • IT-osaaminen jakoon
  • Vie vanhus ulos
  • Apua kotitöihin
  • Asiointiapua

 

(Sitaatit ovat suoria lainauksia vinkkivihosta.)