Iän karttuessa on jokaisen hyvä pysähtyä miettimään, missä ja miten haluan tulevaisuudessa asua? Ennakoimalla ja omilla valinnoilla voi varautua vanhuuteen ja varmistaa tällä tavoin itselleen turvallisen ja mielekkään vanhuuden.

Aika: tiistaina 8.11. klo 10–11, Teams -alustalla

 

Ohjelma

Miten haluat tulevaisuudessa elää ja asua? Miina Sillanpään Säätiö, kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi

Lasten poismuuton myötä tai eläkeiän lähestyessä on hyvä pysähtyä miettimään omaa asumistaan. Ikääntyessä ja elämäntilanteiden muuttuessa myös asumistarpeet muuttuvat. Iän karttuessa on jokaisen hyvä pysähtyä miettimään itselle sopivia ratkaisuja. Lisätietoa...

 

Asumisen ratkaisut ikääntyessä – yksi tarina

Pirjo Yltävää haastattelee Miina Sillanpään Säätiön kehittämisasiantuntija Elisa Virkola

 

Käytännön vinkkejä asumisen ennakointiin, Suomen Asumisen Apu, kehittäjä ja arkkitehti Päivi Rekula

Yhdistyksemme kannustaa 55+ ikäisiä pohtimaan asumisen muutoksia hyvissä ajoin. On tärkeää pystyä arvioimaan, onko nykyinen asunto perustellusti ok, tarvitaanko korjauksia, vai kannattaako harkita muuttoa sopivampaan. Kerromme välineistä, joilla pääset helposti asiassa eteenpäin. Lisätietoa… 

 

Mistä lisätietoa? Miina Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi

 

Osallistujat voivat esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana Teams-ohjelman omassa chatissa. Vastaamme kysymyksiin webinaarin lopuksi. Webinaari pidetään Teams-alustalla ja osallistumislinkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille pari päivää ennen tilaisuutta. Ilmoittautumiset viimeistään 4.11. tästä linkistä. Webinaari on maksuton, vinkkaa tilaisuudesta myös muillekin.

 

 

Katso lyhyt (2 min) aiheeseen johdatteleva video: https://youtu.be/CgikOdvCZHM 

 

Tervetuloa! 

 

Lisätietoja: Viestintäkoordinaattori Pauliina Ohtonen, pauliina.ohtonen@miinasillanpaa.fi, p. 040 748 6650