Tuusulan kunta sai rahoituksen ikääntyvien yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta (kevät 2021 – marraskuu 2022). Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Miina Sillanpään Säätiö.

 

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hankkeessa senioriasumista, joka kannustaa asukkaita yhteisöllisyyteen. Yhteisö tuo tukea ja turvaa asumiseen. Hankkeen tavoitteena oli

  • edistää ikääntyneiden yhteisöllistä asumista Tuusulassa
  • kehittää ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä uusia ja innovatiivisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

 

Kehittämistyötä ja asumisen tarpeiden kartoitusta tehtiin aktiivisesti yhdessä ikääntyvien kanssa mm. työpajoissa ja kyselyillä sekä yhteistyötä tehtiin monialaisesti eri toimijoiden kanssa, kuten rakennusliikkeet ja järjestöt. Säätiö teki kirjallisen esiselvityksen yhteisöllisen asumisen olemassa olevista ratkaisuista ja yhteisöllisyyden muodoista sekä suunnitteli ja fasilitoi asumista käsitteleviä työpajoja, tuottaen tuloksista myös raportit.

 

Yhteisöllistä toimintaa pilotoitiin olohuonetoimintana ja kokemuksen mukaan se tukeekin ikääntyvien kotona asumista ja sosiaalisia suhteita sekä vahvistaa naapuruston yhteisöllisyyttä. Tuusulan kunta aloitti myös ikääntyneiden asumisneuvonnan. Hankkeen päätteeksi tuotettiin yhteisöllisyyteen kannustava senioriasumisen malli, jossa ikäystävällisen asuinympäristön muodostavat: koti, asuinympäristö palveluineen, mahdollisuus liikkumiseen, osallisuus sekä yhteisöllinen naapurusto.

 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin:

Yhteisöllisen asumisen malli Tuusulassa, Loppuraportti (pdf)

 

Tuusulan kunnan nettisivuilta löydät lisätietoa aiheesta. Myös Miina Sillanpään Säätiö on koostanut omille nettisivuilleen asumisen ennakoinnin tietopaketin. Tutustu esimerkiksi asumisen ennakointiin herättelevään videoon: Ennakoi ajoissa – asuminen ikääntyneenä.