Kestävää tulevaisuutta luodaan laadukkailla ja vaikuttavilla palveluilla

Ikääntyvässä yhteiskunnassa on vahvistettava kansalaisten toimintakyvyn ylläpitämistä ottamalla monipuolisesti käyttöön alueen toimijat ja resurssit. Yhteistyöllä turvataan hyvinvointialueille monipuoliset palvelut ja mahdollistetaan hyvä arki ikääntyville ihmisille.

 

Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Palvelujen on vastattava asukkaiden tarpeisiin, oltava yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla ja muodostettava palvelun käyttäjälle yhtenäinen kokonaisuus. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on monipuolista terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa, joka on tärkeää nivoa asiakkaan palveluprosessiin. Monilla järjestöillä on myös omaa palvelutuotantoa sekä pitkäaikaista kokemusta ja edustamiinsa väestöryhmiin kohdentuvaa erityisosaamista. Järjestöt ovat myös toimialojensa kehittäjiä ja osallistavat alusta alkaen palvelun käyttäjät innovointityöhön. Yhteistyössä järjestöjen kanssa on mahdollista uudistaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

 

Järjestöjen mahdollisuudet palvelujen tuottamaiseen on turvattava huolehtimalla pienten palveluntuottajien mahdollisuuksista osallistua kilpailutuksiin. Palvelujen hankinnassa on panostettava laatuun ja vaikutuksiin. Arvoltaan riittävän palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin avulla vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia valita palvelut, jotka vastaavat parhaiten hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. On tärkeää järjestää tukea niille ikääntyville, jotka tarvitsevat apua palvelujen valintaan. Palvelujen järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ennalta ehkäisyyn ja kuntoutukseen.

 

Jokaisella meistä on oikeus omia  tarpeitamme vastaavaan, parhaaseen mahdolliseen palveluun.

 

Tutustu Miina Sillanpään Säätiön aluevaalitavoitteisiin tarkemmin.