Julkaistu 21.9.2018

Muistipuiston yhteiskehittämisestä sekä käyttäjien kokemuksista kirjoittaa Miina Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Helena Launiainen.

 

Syyskuun puolivälissä julkaistu Muistipuisto® -palvelu (www.muistipuisto.fi) saavutti suuren suosion heti auettuaan. Ensimmäisen viikon aikana siihen tutustui reilut 2500 kävijää, jotka viettivät Muistipuistossa keskimäärin noin kahdeksan minuuttia. On ilahduttavaa huomata, ettei palvelussa vain käväisty pikaisesti, vaan sen äärellä viihdyttiin hetki, ja sinne myös palattiin uudelleen. Muistipuiston hyödyllisyys perustuukin sen toistuvaan käyttöön.

 

Mutta miten varmistetaan, että kehitettävä tuote tai palvelu on innostava ja käyttäjilleen arvoa tuottava?

 

Muistipuisto-hankkeessa ratkaisu on ollut käyttäjien näkökulmaa painottava palvelukokemuksen yhteiskehittely. Muistipuisto-palvelu on muotoutunut jatkuvassa vuorovaikutuksessa käyttäjiensä kanssa. Heidän tarpeensa ja toiveensa ovat ohjanneet niin sisällön, käyttöliittymän kuin toiminnallisuuksienkin toteutusta. Käyttäjäpalautteen perusteella Muistipuisto on onnistunut tässä hyvin ja ansaitsee sitä kesällä kaksi kuukautta kokeilleiden mielestä kouluarvosanan yhdeksän miinus. Kesäkokeilijat pitivät Muistipuistoa asiantuntevana, johdonmukaisena ja sisällöllisesti perusteltuna. Siellä myös viihtyy, kuten eräs rouva totesikin:

”En ihan joka päivä käyttänyt Muistipuistoa. Mutta kun avaan ni siinä vierähtää helposti tunti.”

 

Muistipuistossa tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät ainutkertaisella tavalla ohjaten käyttäjää kohti aivoterveellistä ja toimintakykyistä arkea. Kesäkokeilijat totesivat, että Muistipuisto on tuonut arkeen uuden oppimista. ”Että se on kehittävää ja hyvää ajanvietettä.” Tämä näkyy muun muassa aivoterveyttä käsittelevän tiedon lisääntymisenä ja tietoteknisten taitojen vahvistumisena. ”Olen oppinu käyttämään tablettia jonkin verran. Se on tuntunut mukavalta.”

 

Muistipuiston käyttö heijastuu arkeen. Kesäkokeilijat puhuivat arjen mielekkyydestä ja uudenlaisesta tekemisestä. Eräs kokeilija totesikin: ”Avartaa se. Uuttaki tavallaa oppii. Tullee niinku enepi sisältöö päivään. Kyl se niinku minun mielestäni terävöittää”. Toinen puolestaan tuumi, että ”Tämän [Muistipuiston] käyttö kannattaes aloittaa jo 60 vuoden jäläkee, että teknologia ei pelootais, eikä olis viälä muistipulmia”. Muutamat kesäkokeilijat löysivät elämäänsä sisältöä, josta rakentui päivittäisiä tapoja, kuten rentoutumishetkiä puuhien lomassa.

 

Muistipuiston kehitystyö ja palvelusta saatu palaute vahvistavat palvelukokemuksen yhteiskehittelyn tärkeyttä. Käyttäjän kannalta hyödyllisen ja arvoa tuottavan palvelun luominen onnistuu vain yhdessä kokeillen ja ihmetellen. Lieneekö tästä osoituksena kesäkokeilijan arvio:

”Tämä niinku terävöittää ja avartaa, niinku laajentuu ajattelu. Haastaa se.”

 

 

www.muistipuisto.fi

Muistipuiston yhteiskehittely on toteutunut Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton kolmivuotisena (2016–2018) hankkeena Veikkaus Oy:n pelituottojen avustuksella.