Tarjottimella pullakahvit

Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin SenioriKamu-hanke on tullut yhden vuoden ikään. Mutta mitä toiminnassa oikeastaan tapahtuu ja kenen kanssa? 

 

SenioriKamu-toiminta on käynnistynyt vilkkaasti sekä Helsingissä että Lahdessa.

Viimeisen puolen vuoden aikana toimintaan on saatu mukaan yhteensä 32 kotona yksin asuvaa ikäihmistä. Heistä kolme neljäsosaa on naisia ja yksi neljäsosa miehiä. Nuorin osallistujista on 65-vuotias ja iäkkäin puolestaan 93-vuotias. 

 

Tieto SenioriKamu-toiminnasta on tavoittanut osallistujat paikallislehtien, verkostojen, erilaisten tapahtumien sekä läheisten ja ammattilaisten kautta. Ilahduttavaa on, että toiminnalla on voitu tuoda iloa ja seuraa juuri niille ikääntyneille, joiden sosiaaliset verkostot ovat pienentyneet, mutta joilla olisi edelleen kiinnostusta lähteä liikkeelle ja ylläpitää esimerkiksi itselle tärkeitä harrastuksia. 

 

”Poistuisi se ‘mitä mä nyt teen?’ Siis toimettomuus. Voisi käydä esim. kirjastossa toisen kanssa.”
“Loppuisi tämä tylsyys, kun joku välillä pyytäisi mukaan johonkin.”

 

Hanketyöntekijän kanssa pidettävässä alkutapaamisessa kartoitetaan osallistujien yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Lähes puolet (44 %) senioreista kokee itsensä yksinäiseksi melko usein, useampi kuin joka kymmenes (12,5 %) jatkuvasti. Näkemykset yksinäisyyttä lievittävistä tekijöistä ovat varsin arkipäiväisiä: ulkoiluseura, toisen ihmisen kanssa jutteleminen ja mukava tekeminen. Yksinäisyyttä vähentävät teot voivat olla pieniä, mutta sitäkin merkityksellisempiä. 

 

”Että olisi joku, joka viipyisi joskus seurana, vaikka vain istuisi lähellä. Ja olisi joku, jonka kanssa viettää aikaa.”
”Kun tulen takaisin ulkoa, olen kuin toinen ihminen.”
“Olen saanut tehtyä sellaisia asioita, joita en enää uskonut koskaan tekeväni.”

 

Jo se, että tietää jonkun tulevan käymään, auttaa jaksamaan ja lisää myös turvallisuuden tunnetta. Enemmistö SenioriKamu-toiminnassa olevista senioreista (72 %) kokee olonsa päivittäisessä elämässä kohtuullisen turvalliseksi. Jopa useampi kuin joka kymmenes (14 %) puolestaan kokee olonsa vähän tai ei lainkaan turvalliseksi. Turvattomuus liittyy monesti yksin ulkona liikkumiseen, aiempiin tapaturmiin ja asuinalueen rauhattomuuteen. 

 

Seniori ja kamu rakentavat palapeliäSenioriKamu-toiminta tarttuu yksinäisyyden ja turvattomuuden teemoihin vapaaehtoistoiminnan avulla. Vapaaehtoiseksi SenioriKamuksi on tähän mennessä lähtenyt jo 31 toisten hyvinvoinnista kiinnostunutta arjen sankaria. Vapaaehtoisista neljä viidestä on naisia. SenioriKamu-toiminta ei katso ikää, ja mukana onkin 19–87-vuotiaita vapaaehtoisia. 


Vapaaehtoisuudesta haetaan uusia tuttavuuksia, mielekästä tekemistä ja merkityksellisyyden kokemuksia. Monelle ajatus vapaaehtoiseksi lähtemisestä on ehtinyt kypsyä pidemmän aikaa ja sopivan elämäntilanteen tullen siihen on tartuttu empimättä. SenioriKamu-vapaaehtoisia yhdistää kiinnostus ja kunnioitus ikäihmisiä ja heidän elämäntarinoitaan kohtaan.
 

 

”Saan itse, kun voin olla toiselle hyödyksi.” 

 

Senioreista ja vapaaehtoisista muodostuu toistensa kamupareja. Kamuparien toiminnassa vaalitaan molempien toimijuutta ja yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Tähän mennessä kamuparit ovat ehtineet käydä ainakin kirjastossa, elokuvissa, teatterissa, koripalloilemassa ja istuttamassa kukkasipuleita. Mitä kaikkea etenevä kevät ja kesä ehtivätkään vielä tuoda tullessaan! Yksi asia ainakin on varma: 

”Kahvi juodaan yhdessä, se on juhlahetki!” 

 

SenioriKamu on tehnyt opiskelijayhteistyötä Metropolian ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen sekä koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoiden kanssa.  Opiskelijoiden osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on hyödyksi kamuparin molemmille osapuolille. SenioriKamuna toimiminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää esimerkiksi vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojaan. Lisäksi se antaa arvokasta näkemystä ikäihmisten kanssa toimimiseen ja mahdollisuuden oppia lisää muun muassa omista arvoista, vahvuuksista ja kenties kehityskohteistakin. Ikäihmisille nuorempien ikäpolvien kanssa vietetyt hetket tuovat uutta virtaa elämään ja auttavat pysymään ajan hermolla.

 

“Opin paljon uutta kolmannen sektorin toiminnasta.” 

 

Lue lisää  SenioriKamu-toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi tai vapaaehtoisen tarvitsijaksi hankesivulla. 

 

SenioriKamu-hanke on Miina Sillanpään Säätiön ja Harjulan Setlementin yhteishanke (2023–2025), jota säätiö koordinoi. Säätiö toteuttaa toimintaa Helsingissä Kontulan ja Malmin kaupunginosissa ja Harjulan Setlementti Lahdessa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.