Miina Sillanpään Säätiökonsernin yhteinen Innovaatio-ohjelma on edennyt konkreettisten kokeilujen käsittelyyn. Niitä on kehitetty tiimeissä, joissa on sekä Säätiön että palveluyhtiön työntekijöitä. Ideat ovat syntyneet nopean tuotekehityksen tuloksina, viimeisten parin kuukauden aikana.

 

Innovaatio-opinnot 2. tapaaminen, kaksi naista istuu sohvalla nauraen

Ohjelman lähipäivillä 15.–16.4.2024 esiteltiin seitsemän kokeilua. Näiden kehittely on edennyt ideoinnista, havainnoinnista ja suunnittelusta kokeiluihin sekä tavoiteltujen hyötyjen selvittämiseen. Osaa aihioista on jo analysoitu ja mietitty jatkokehitystarpeita. Ensimmäisestä innovaatiokiihdytyksestä kootaan julkaisu, jonka jaamme Säätiömme ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallitusten jäsenille. Hallituksen jäsenet myös sparraavat meitä jatkokehittämisessä.

 

Luonto ja eläimet luovat hyvinvointia

Ilonkeidas on Wilhelmiina Tenholan terassille suunniteltu luontolähtöinen konsepti, jonka ensimmäisessä vaiheessa kylvettiin siemeniä ja kasvatettiin hyötypuutarhaa yhdessä asukkaiden kanssa.

 

Luonto lähelle -vuosikello tarjoaa henkilöstölle suunnitelmallisen työkalun, jonka toimilla luontoa ja moniaistisuutta hyödynnetään arjessa säännöllisesti ympäri vuoden.

 

Eläinavusteisen kuntoutuksen ideaa hyödyntäen tuotekehittäjäopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Tuunatut pehmokoirat -kokeilun.

 

Luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuksista ihmisiin on olemassa paljon tutkittua tietoa. Erityisesti ikääntyneille luonnon terveyttä edistävät vaikutukset ovat merkittäviä. Luonto- ja eläinavusteinen kuntoutus on tärkeä osa-alue Säätiön kehittämistoiminnassa ja Wilhelmiinan palveluissa.

 

Moniaistillisuutta, yhteistyötä sekä uusia palveluita
kaksi naista vaihtaa ajatuksia innovaatio-opinnoissa sohvalla

Perusasiat kuntoon roskahuollossa -konseptilla tähdätään arjen sujuvuuteen, parempaan asiakaskokemukseen ja henkilöstötyytyväisyyteen sekä tuottavuuteen ravintolassa.

 

Interaktiivinen muistelulaukku on moniaistinen, helposti toteutettavissa oleva toimintakonsepti muistikuntoutukseen. Kyse on erilaisia ikääntyneille merkityksellisiä tavaroita sisältävästä matkalaukusta. Konseptiin yhdistyvät myös videot.

 

Tenholan kotihoidon omaisyhteistyössä tavoitteena on kehittää omaisyhteistyötä ja myös uusia lisäarvopalveluita.

 

Kohtaamistaulu on asukkaille tarkoitettu fyysinen taulu, johon asukkaat voivat merkitä omia mielenkiinnon kohteitaan ja löytää toimintaan kaverin.

 

Kehittämisprosesseista

Toisen lähipäiväjakson aikana pohdimme toimintaamme ja kehittämistä kolmen näkökulman kautta.

  • Tuottaako tämä hyvää asiakaskokemusta?
  • Tuottaako tämä kehittäminen hyvää työntekijäkokemusta?
  • Saadaanko kehittämisellä tuottavuutta aikaan?

 

Idea ei ole vielä innovaatio. Todettiin, että ideat itsessään eivät ole vielä mitään, teot ratkaisevat. Uuden luomisessa pienetkin muutokset ovat tärkeitä ja tunne on tärkeä. ”Hyvin kokeiltu on tehty, ja tehty on parempi kuin täydellinen.”

 

Innovaatio-ohjelman tavoitteina tiivis yhteistyö, osaamisen jakaminen sekä hyötyjä tuottavat innovaatiot

Konsernin yhteinen Innovaatio-ohjelma tukee entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä osaamisen jakamista Wilhelmiinan ja Säätiön väen välillä. Se edistää myös konkreettisten uudistusten toteuttamista palvelutuotannossa ja Säätiön yleishyödyllisessä toiminnassa.

 

Tavoitteena on kehittää kymmeniä uusia innovaatioita, jotka tuottavat samanaikaisesti hyötyjä asukkaille, työntekijöillemme ja sidosryhmillemme, sekä lisäävät tuottavuuttamme. Näemme, että uudistuminen on välttämätöntä, ja Innovaatio-ohjelma tarjoaa meille siihen hyvän areenan.

 

Kerromme yhteisestä matkastamme, seuraa viestintäämme aiheesta!

 

Miina Sillanpään Säätiökonserni käynnisti vuonna 2024 Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian.

Miina Sillanpää tulevaisuusakatemian logo

Miina Sillanpää oli rohkea, eteenpäin katsova uudistaja, näkijä ja tekijä. Säätiömme vaalii tätä perintöä. Säätiömme keskeinen tehtävä on uudistaa ja kehittää kuntoutusta. Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemiaan liittyy Innovaatio-ohjelma, tutkimusrahoitushaku, Studia Generalia sekä muita tapahtumia ja webinaareja.

 

Lisätietoja: 

Virpi Annaniemi, kehitysjohtaja, Miina Sillanpään Säätiö -konserni
Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Miina Sillanpään Säätiö
Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Wilhelmiina Palvelut

 

Valokuvat: Tom Hagelberg, Tamora