Miina Sillanpään Säätiön tutkimusrahoitushakuun saatiin laadukkaita ja kiinnostavia hakemuksia. Hakemuksissa yllätti niiden monipuolisuus. Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina ovat niin omaishoitajien toimintakyky ja hyvinvointi kuin ikääntyneiden aktiivinen arki, muistisairaiden ihmisten asuinympäristöt, hoivan kustannukset sekä kulttuuri- ja luontolähtöisyyskin.

 

”On ilahduttavaa, että ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuva tutkimus ja kehittäminen kiinnostavat. Saimme lähes 30 kiinnostavaa hakemusta, joiden joukosta löydämme varmasti kriteereitämme parhaiten vastaavan tutkimushankkeen. Säätiöllemme on tärkeää edistää alan tutkimusta ja myös tiedon hyödyntämistä sekä uudenlaisten asioiden kokeilua”, toteaa Säätiön TKIO-toiminnasta vastaava päällikkö Elisa Virkola.

 

Miina Sillanpään Säätiön jakamaa tutkimusrahoitushaku oli auki helmikuun 2024 ajan. Teemana oli hyvän ikääntymisen, toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukeminen arjen toimintaympäristöissä. Säätiö myöntää tutkimusrahoituksen yhteisölle, jossa tutkimuksen toteuttajina voi olla tutkimusryhmä tai yksittäinen tutkija.

 

Kriteeriemme mukaisesti hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankesuunnitelman laatuun, asiantuntijoiden osaamiseen, tiedon käytäntölähtöisyyteen sekä tutkimusaiheen ajankohtaisuuteen. Arvostamme idearikkautta, rohkeutta ja uusia näkökulmia. Näemme ansioina innovatiivisten, osallistavien tutkimusmenetelmien hyödyntämisen.

 

Teemme päätöksen rahoituksen saajasta toukokuun 2024 alkupuolella. Ilmoitamme myönteisestä tutkimusrahoituspäätöksestä sen saajalle sähköpostitse. Tieto julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja viestinnässä toukokuussa.

 

Kiitämme vielä kaikkia hakijoita!

 

Tutkimusrahoitushaku on osa Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian toimintoja. Siihen kuuluvat myös avoin Studia Generalia sekä innovaatio-ohjelma.

 

Hyvä arki ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.
www.miinasillanpaa.fi