Kuntoutusta ja toimintakyvyn tukea lisättävä vanhuspalveluissa – pelkkä hoitajamitoitus ei riitä

Vanhuspalveluita tulee uudistaa. Tarvitaan lisää kuntoutusta ja moniammatillista tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kuntoutumista edistävää toimintakulttuuria.

”Ainutlaatuinen tilaisuus päästä kehittämään yhdessä uutta”

Juuri avattu palvelu- ja hoivakoti Wilhelmiina Tenhola Helsingin Ruskeasuolla on houkutellut hoiva-alan ammattilaisia ja muistiosaajia. Innostunut ilmapiiri ja uudet ideat rikastuttavat ikääntyvien asukkaiden arkea ja motivoivat hoitajia.

Avustustoiminnan tulee mahdollistaa myös innovaatioiden levittäminen ja skaalaus

Järjestöt ovat taitavia ja tuloksellisia erityisesti sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta syntyy kuitenkin vasta, kun innovaatio leviää laajemmin käyttöön eikä jää yhden järjestön sisäiseksi ratkaisuksi.

Me olemme kaikki tulevaisuuden rakentajina

Kumppanuus on verkostomainen toimintamalli, jossa korostuvat vuorovaikutussuhteet, vastavuoroisuus, luottamus, yhteisen hyvän edistäminen, sopimuksellisuus ja yhteiset arvot, totesi säätiön hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen puheessaan.

Tutustu säätiön syksyn uutiskirjeeseen

Tutustu ajankohtaisiin uutisiin TKI-toiminnastamme, sekä eläkkeelle jäävän toimitusjohtajan Eija Sorvari blogiin merkityksellisestä työstä. Esittelyssä myös tuleva toimitusjohtaja Soile Kuitunen.

Tutkimus- ja innovaationeuvostoa uudistettaessa huomioitava myös sosiaaliset innovaatiot

Sosiaaliset innovaatiot ovat välttämättömiä hyvinvoinnin, sivistyksen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kasvun ja kilpailukyvyn aikaansaamisessa.

Ikämiesten ennaltaehkäisevään ryhmätoimintaan panostaminen kannattaa myös taloudellisesti

Toiminnan taloudellinen arviointi on tärkeää myös kolmannen sektorin toimijoille ja osoittaa hyödyt.

Merkityksellisellä työllä luodaan merkityksellistä elämää

Eläkkeelle jäävä Eija Sorvari summaa yhteen sitä, mikä tekee työstä merkityksellistä ja mitä kokemus siitä antaa työntekijälle itselleen, organisaatiolle ja yhteiskunnalle.

Läheisenä työelämässä -toiminta jatkuu monipuolisena

Työssä käyvien läheishoivaajien tueksi toteutettavan yksilö- ja ryhmätoiminnan lisäksi tulossa on tapahtumia, webinaareja ja väliseminaari.

Löydä itsesi luonnosta

Luontolähtöiset menetelmät tulee ottaa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti myös osaksi iäkkäiden palveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä.