Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluja. Apuraha on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä hanketoimintaan.

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain apurahojen jakamisesta sekä haettavan apurahan teemasta. Vuoden 2018 apurahoja myönnetään Suomessa tehtäviin tutkimuksiin, joissa käsitellään osallisuutta ja merkityksellisyyttä ikääntyneen arjessa. Hakuaika on 13.8.-28.9.2018. Päätökset apurahojen saajista tehdään hallituksen loppuvuoden kokouksessa ja apurahan maksatus tapahtuu vuonna 2019.

 

Hakuohjeet 2018
Apurahojen hakuaika on 13.8.-28.9.2018. Täytä ja lähetä Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilla oleva sähköinen apurahalomake ja liitä pyydetyt liitteet pdf-muodossa. Hakulomake aukeaa 13.8.2018 TÄSTÄ. Postitse lähetetään vain lomakesivulta tulostettu ja allekirjoitettu apurahahakemus ilman liitteitä 28.9.2018 mennessä osoitteeseen: Miina Sillanpään Säätiö, Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Helsinki. Kirjekuoreen tunnus ”Apurahahakemus”.

 

Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina seuraavat liitteet:

  • tutkimussuunnitelman tiivistelmä
  • ansioluettelo, enintään kolmen liuskan mittainen
  • tutkimuksen ohjaajan suositus

Tarvittaessa pyydämme lisätietoja tutkimukseen, esimerkiksi eettiseen ennakkoarviointiin liittyen.

 

Maksaminen

Hallitus päättää myönnettävän apurahan suuruuden vuosittain ja viime vuosina se on ollut kokonaissummaltaan noin 30.000e. Apurahan saajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa maksamansa apurahat verottajalle.

 

Apurahan hakijoiden ja saajien rekisteröinti

Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan hakijoista ja saajista laaditaan hakija- ja saajarekisterit, joihin säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyssä ja myönnettyjen apurahojen maksamisessa ja valvonnassa tarpeelliset tiedot. Hakemuksesi liitetään osaksi apurahahakurekisteriä. Lue lisää tietosuojastamme.

 

Myöntämisehdot

Apurahan saaneiden nimet ja tutkimusaiheet julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sähköisessä viestinnässä.

 

Apurahan saajan tulee lähettää selvitys apurahan käytöstä yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Mikäli selvitystä ei lähetetä, saaja on velvollinen palauttamaan myönnetyn apurahan Miina Sillanpään Säätiölle. Apurahan saaja on tutkimuksen valmistuttua velvollinen laatimaan artikkelin tai tiivistelmän, joka julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön internetsivuilla. Rahoituksen saaja antaa myös suostumuksensa siihen, että hänet voidaan yhteisellä sopimuksella kutsua esittelemään tutkimustaan säätiön tilaisuuteen.

 

Apurahoihin liittyvät tiedustelut:
Tutkimuspäällikkö Anne Rahikka, anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223. (Lomalla 13.8.2018 saakka)