Göteborgissa järjestettiin 23-25.5.2019 International Association of Gerontology and Geriatrics European Region (IAGG-ER 2019) kongressi, joka keräsi paikalle alan tutkijoita ympäri maailman. Kongressin teemana oli ”Towards Capability in Ageing – from cell to society”. Göteborgissa esiteltiin ikääntymiseen liittyviä tutkimuksia yhteiskunnan, yhteisöjen ja verkostojen sekä yksilöiden näkökulmasta – solusta yhteiskuntaan. Tutkimuksia yhdistävänä teemana oli ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen.

 

Esityksissä eurooppalaiset tutkijat käsittelivät muun muassa yksinäisyyttä omaishoivassa, palveluasumisessa ja osana elämänkulkua. Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka esitteli posterissa tutkimusta, joka käsittelee ikääntyvien pienituloisten naisten kokemaa yksinäisyyttä. Yksinäisyyden kokemukset ovat aihe, joka on noussut esille myös muissa Säätiön meneillään olevissa hankkeissa kuten Löydetyt miehet ja Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla, sekä aiemmin Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa.