Suomessa keskustellaan vilkkaasti väestön ikääntymiseen ja ikäihmisten taloudelliseen toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. Esille on nostettu erityisesti yksin asuvien eläkeläisnaisten pienituloisuus miehiin verrattuna. Pienituloisuus vaikuttaa taloudellisen toimeentulon ohella naisten hyvinvointiin laajemminkin esimerkiksi rajoittamalla mahdollisuuksia sosiaaliseen osallistumiseen ja itsestä huolehtimiseen. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää toimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee naisten hyvinvointia. Tätä tavoittelee Neuvokkaat naiset® -hanke, jonka toiminnan ajankohtaiseksi taustaksi on nostettu kestävä kehitys.

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeessa (2015–2018) vahvistetaan pienituloisuutta ja yksinäisyyttä kokevien ikääntyvien naisten hyvinvointia ja osallisuutta kestävän kehityksen hengessä. Hankkeessa on kehitetty ikääntyvien naisten syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllisen ryhmätoiminnan malli, joka perustuu yhdessäolon ja vertaisuuden kautta välittyvään sosiaaliseen tukeen, naisten oman osaamisen ja elämäntaitojen arvostamiseen sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiseen.

Tavoitteena on, että ryhmätoiminnan avulla syntyy kestävää yhteisöllisyyttä, naisten kokema yksinäisyys vähenee ja he löytävät elämästään myönteisiä mahdollisuuksia.

”Vaikeassa tilanteessakin voi saavuttaa myönteisiä asioita.”

 

Neuvokkaiden naisten ryhmät

Neuvokkaiden naisten ryhmiä toimii eri puolilla Suomea. Ryhmät tarjoavat mielekästä tekemistä ja yhteyksiä muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin. Ne kokoontuvat yhteisten teemojen äärelle, ja sisällöt räätälöityvät osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat

 • mielen hyvinvointi,
 • ravitsemus ja ruuanlaitto,
 • pienellä rahalla eläminen,
 • kulttuuri ja taide,
 • kierrätys ja kestävä arki,
 • aktiivinen kansalaisuus,
 • liikunta ja ulkoilu.

Ryhmät voivat esimerkiksi retkeillä luonnossa, tehdä hyvän mielen harjoituksia, tutustua uuteen liikuntalajiin sekä harrastaa kulttuuria ja taidetta kukkaroa säästäen. Yhdessä selvitetään paikkakunnan edullisia tai maksuttomia toimintamahdollisuuksia. Neuvokkaiden naisten ryhmissä keskeistä on kokemusten, osaamisen ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen. Naisten neuvokkuus, hiljainen tieto ja arkea kannattelevat voimavarat rikastuttavat elämää.

”Ihanaa, että tällaisia ryhmiä järjestetään. Löytyy uusia tuttavuuksia ja löytää ihan omasta päästään sellaisia juttuja, joita ei ehkä ilman ryhmää olisi tiennyt olevankaan!”

 

Kuka voi tulla mukaan ryhmään?

Neuvokkaiden naisten ryhmät on tarkoitettu ikääntyville naisille, jotka kaipaavat seuraa, mukavaa tekemistä ja tukea arkeen. Ryhmäläisiä voivat yhdistää esimerkiksi seuraavat asiat:

 • yksinäisyyden kokeminen,
 • kaipuu yhdessäoloon,
 • tarkoituksettomuuden tunne,
 • toimeentulohuolet,
 • vaikeus lähteä kotoa ulos.
  …ja toisaalta:
 • toiveikkuus,
 • kyky tarttua tuumasta toimeen,
 • oppimisen halu,
 • selviytyminen,
 • onnellisuuden löytäminen pienistä asioista.

 

Pienituloisuus määritellään ryhmissä kokemuksen kautta, joten osallistumiselle ei ole asetettu tulorajaa. Tarve tai halu selvitä pienellä rahalla voi johtua erilaisista syistä: olosuhteiden pakosta, tilapäisestä tai pidempikestoisesta säästöprojektista, tai ekologisesta valinnasta, jolla tavoitellaan vapautta kulutuskeskeisestä elämäntavasta. Myös yksinäisyys määritellään kokemuksena, eikä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden määrä kerro yksinäisyyden kokemuksesta.

Tarkoitus on löytää ryhmiin naisia, jotka eivät ole vielä aktiivisesti mukana esimerkiksi harrastustoiminnassa.

 

Neuvokkaiden naisten ohjaajaksi?

Neuvokkaiden naisten ryhmiä voi käynnistää ympäri Suomea. Ryhmätoiminta sopii esimerkiksi järjestöihin ja yhdistyksiin, asukastaloihin, palvelukeskuksiin ja kuntouttavaan työtoimintaan. Ryhmiä voivat ohjata niin ikääntyvien kanssa työskentelevät ammattilaiset, opiskelijat kuin vapaaehtoisetkin. Uusille ohjaajille järjestetään maksutonta koulutusta. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki toimintamallin käyttöönotosta ja oman ryhmän käynnistämisestä kiinnostuneet.

 

Ohjaajien käytössä on maksuton ryhmätoiminnan käsikirja, johon voi perehtyä verkossa tai tilata painettuna. Neuvokkaiden naisten ryhmäsisältöihin liittyvää aineistoa löytyy runsaasti Materiaalipankista. Lisäksi Neuvokkaiden naisten neuvoja ja niksejä sisältävä Konstikokoelma julkaistiin syksyllä 2017. Julkaisuja voi tilata osoitteesta: julkaisut@miinasillanpaa.fi

 

Jäitkö miettimään oman ryhmän käynnistämistä? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

 

Tilaa Neuvokkaat naiset -ryhmätoimintamallin julkaisuja

Tilaa Neuvokkaiden naisten ryhmätoiminnan aloittamisen tueksi maksuttomia ja painettuja julkaisujamme.

Tilaa Neuvokkaat naiset -ryhmätoimintamallin julkaisuja

Tilaa maksutta ryhmätoiminnan aloittamisen tueksi painettuja julkaisujamme. Oletko kiinnostunut osallistumaan ohjaajakoulutukseen Helsingissä kevään aikana?

Neuvokkaat naiset -toimintaa ympäri Suomea

Ryhmätoiminnan aloittamisen tueksi voi tilata maksutta painettuja oppaitamme. Vuoden 2018 aikana perustettiin noin 20 uutta ryhmää.

Säätiön TK-toiminta esillä kansainvälisesti

Säätiö osallistui Nordic Congress of Gerontology:n: aiheina Heurekan oppaiden teemahaastattelut sekä Neuvokkaat naiset ja yksinäisyys.

Neuvokkaat naiset – toiminta leviää onnistuneesti eri puolille Suomea

Ryhmätoiminta leviää uusien toimijoiden avulla. Säätiö keskittyy jatkossa koulutuksiin ja tukemaan uusia ohjaajia.

Inhimillisiä Uutisia – Katin tarina

”Vaikka ympärillä oli ihmisiä, tunsin silti oloni yksinäiseksi. En tiennyt, kenelle olisin soittanut.” Neuvokkaat naiset -ryhmä oli Katin pelastus.

Sinnittelystä myönteiseen selviytymiseen

Vanhustyö-lehdessä julkaistu artikkeli kertoo Neuvokkaat naiset -ryhmätoimintamallista ja saaduista myönteisistä kokemuksista sekä vaikutuksista.

Neuvokkaiden naisten kevään kuulumisia

Kehittämämme ryhmätoimintamalli leviää menestyksekkäästi: olemme kouluttaneet yli 130 uutta ohjaajaa, joiden toimesta uusia ryhmiä on aloitettu jo yli kymmenen.

Ohjaajakoulutuksia keväällä 2018

Neuvokkaat naiset® -ryhmätoimintamallin ohjaajakoulutuksia järjestetään ryhmän perustamisesta kiinnostuneille eri puolilla Suomea. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan!

Ihmisen näköinen tilaisuus

Toiveunta ja todellisuutta – suoraa puhetta vanhuudesta -seminaarissa 10.11.2017 pohdittiin, mitä sitten, kun eläkkeellä olo ei olekaan illanistujaisia ja matkustelua. Lue kooste seminaarista.