Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2018 apurahat kohdennettiin tutkimuksiin, joissa käsitellään osallisuutta ja merkityksellisyyttä ikääntyneen arjessa.

 

Tutkimusapurahojen hakuaika päättyi 28.9.2018. Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä 36 hakijalta. Miina Sillanpään Säätiön hallitus käsitteli apurahahakemukset 21.11.2018. Apuraha 30.000 euroa myönnettiin TtT Karoliina Korniloffille tutkimukseen ”Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisen vanhenemisen mahdollistajana ikääntyneen arjessa”.

 

Lisäksi myönnettiin erillinen apuraha Vanhustyön osaajat ry:n Miina Sillanpään Säätiölle apurahatutkimuksiin lahjoittamien varojen myötä. Kyseinen apuraha 3300e myönnettiin TtM Anu Janssonille väitöskirjatutkimukseen ”Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys ja sen vähentäminen palveluasumisessa”.

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmät julkaistaan myöhemmin Miina Sillanpään Säätiön Tutkimukset ja raportit -sivuilla.

 

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka p. 040 535 5223

 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus