Miina Sillanpään Säätiön kaksivuotinen tutkimusrahoitushaku ”Hyvän ikääntymisen, toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukemiseen arjen toimintaympäristöissä” -teemalla vuosille 2024–2025 on avattu. Hakuaika päättyy 29.2.2024 klo 16.00.

 

Miina Sillanpään Säätiö jakaa tutkimusrahoitusta säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Painotamme korkeatasoisen tutkimustiedon tuottamista, joka luo uutta ymmärrystä ja tukee myös käytännön kehittämistyötä. Tutkimusrahoitus on yleishyödyllistä ja tulosten tulee olla kaikkien avoimesti saatavilla. Arvostamme uutta luovia näkökulmia, idearikkautta ja rohkeutta. Edellytämme tutkimushankkeen tekijöiltä tutkimuksellisesti korkeaa tasoa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa tehtävään tutkimukseen.

 

 

Tutkimusrahoitushaku on osa Miina Sillanpään Tulevaisuusakatemian toimintoja. Siihen kuuluvat myös avoin Studia Generalia sekä innovaatio-ohjelma.

 

Hyvä arki ikääntyvälle – Rohkeaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin.
www.miinasillanpaa.fi