Suositun ja hyviä tuloksia tuottaneen Keko-valmennuksen vuoden 2024 haku on avattu. Noin vuoden kestävä valmennus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä hyvinvointiin liittyvien teemojen äärelle ja innostaa tekemään pieniä päivittäisiä tekoja oman terveyden edistämiseksi. Valmennuksessa tunnistetaan ja hyödynnetään omia vahvuuksia sekä haastetaan totuttuja toimintatapoja yhdessä uutta kokeillen ja oppien. Hae ryhmäsi kanssa pian mukaan!  

 

Keko-valmennus on terveyttä ja hyvinvointia edistävä elintapavalmennus työikäisille kehitysvammaisille henkilölle ja heidän ohjaajilleen. Valmennuksen tavoitteena on kehitysvammaisten henkilöiden terveysriskien väheneminen sekä terveyden ja toimintakyvyn koheneminen. Keko-valmennuksessa keskeistä on omien vahvuuksien tunnistaminen sekä ryhmän, ohjaajien ja lähipiirin muutoksia tukeva ja kannustava asenne. Valmennuksen hyvinvoinnin kehyksen teemat ovat: ravitsemus, liikunta, aivojen treenaaminen, henkilökohtainen hygienia ja uni.

Valmennuksessa

kehitysvammaiset osallistujat

  • tiedostavat valintojensa merkityksen oman hyvinvointinsa edistämisessä.
  • määrittelevät omat terveystavoitteensa yhdessä ohjaajiensa kanssa ja suunnittelevat sen mukaisia pieniä terveyttä edistäviä arjen muutoksia.
  • kokeilevat ja omaksuvat uusia terveellisempiä elintapoja.

ohjaajat ja lähipiiri

  • saavat tietoa ja työkaluja kehitysvammaisen osallistujan muutoksen tukemiseen.
  • oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään oman toimintaympäristönsä tarjoamia fyysisiä ja sosiaalisia mahdollisuuksia.

 

”Paras kurssi ikinä.”
(kehitysvammaisen osallistujan palaute)

”Tullut uusia ideoita ja valmiuksia kaivaa motivaatiota esiin. Olen tehnyt enemmän avoimia kysymyksiä ja antanut positiivista palautetta. Näen nyt enemmän as. vahvuuksia. Myös aitoa läsnäoloa ja kiireettömyyttä olen pyrkinyt lisäämään.”
(ohjaajan palaute)

 

Vuoden 2024 valmennuksiin hakeutuminen ja sen sisältö

Vuonna 2024 järjestetään viisi Keko-valmennusta. Valmennukseen haetaan mukaan kahdeksan kehitysvammaisen aikuisien ja kahden ohjaajan ryhmänä. Hakijoina voivat olla esimerkiksi työ- ja toimintakeskukset tai asumisyksiköt. Monipuolinen Keko-valmennus kestää reilun vuoden sisältäen kaikille osallistujille kaksi lähijaksoa (4+2 päivää) osallistujien kotipaikkakunnalla.

 

Lähijaksojen ajankohdat vuonna 2024 toteutuvat seuraavasti:

 • Keko 97: 1.) 9.–12.4.24 sekä 2.) 27.–28.8.24
 • Keko 98: 1.) 23.–26.4.24 sekä 2.) 3.–4.9.24
 • Keko 99: 1.) 14.–17.5.24 sekä 2.) 17.–18.9.24
 • Keko 100: 1.)28.–31.5.24 sekä 2.) 24.–25.9.24
 • Keko 101: 1.) 4.6.–7.6.24 sekä 2.) 8.–9.10.24

 

Lähipäivien lisäksi valmennus sisältää ohjaajien etävalmennuksen, joka toteutuu ennen 1. lähijaksoa sekä 1. ja 2. lähijakson välissä. Etävalmennuskertoja on yhteensä 6–7 ja ne kestävät noin tunnin kerrallaan. Etävalmennus toteutetaan helppokäyttöisellä Teams-alustalla ja niiden ajankohdat sovitaan erikseen ohjaajien kanssa.

 

Valmennuksessa hyödynnetään myös Keko-puistoa, joka on kehitysvammaisille ja heitä tukeville henkilöille suunnattu verkkopalvelu. Keko-puisto tarjoaa tietoa, harjoituksia ja pelejä. Sen avulla voi valmennuksen aikana ja sen jälkeen kerrata ja täydentää valmennuksessa opittuja asioita.

 

Hae mukaan ryhmäsi kanssa

 

Lisätietoja:
Ulla Arifullen-Hämäläinen, kehittäjä, ulla.arifullen-hamalainen@miinasillanpaa.fi