Esittelyssä Kuu kiurusta kesään, Muistipuisto sekä Impulssi.

 

Kuu kiurusta kesään

Kuu kiurusta kesään -hankkeessa vaikutetaan omaishoitajien ja -hoidettavien hyvinvointiin luontoaiheisen toiminnan ja virtuaalisen luonnon avulla. Kehitämme ikääntyneiden omaishoitoperheille tarinallisuuteen ja luontoympäristöön pohjautuvaa ryhmätoimintaa, tarinatyöpajoja ja virtuaalisen luontoympäristön. Internetsivusto avautuu osoitteessa www.kuukiurusta.fi alkuvuodesta 2019.

 

Muistipuisto®

Syksyllä 2018 avautuva Muistipuisto (www.muistipuisto.fi) on pelillinen verkkopalvelu, joka tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden aivojen toimintakykyä edistävien keinojen oppimiseen. Käyttäjä löytää puistosta käytännöllisiä vinkkejä, tietoa ja tekemistä. Muistipuiston pelillisyys innostaa vierailemaan palvelussa usein, jolloin käyttäjä saa enemmän hyötyjä itselleen. Palvelu on suunnattu aivojensa toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille ikääntyville sekä henkilöille, joilla on lievä muistisairaus. Palvelusta hyötyvät myös sairastuneen läheiset sekä vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat muistisairaiden ja heidän läheistensä parissa.

Muistipuisto® -verkkopalvelua kehitetään Miina Sillanpään Säätiön ja Muistiliiton yhteishankkeessa.

 

Impulssi

Nykyaikaiset teknologiset ratkaisut voivat lisätä osallistumisen mahdollisuuksia ja tarjota hyvinvointia edistäviä ratkaisuja kotiin. Erityisesti näiden ratkaisujen kehittämiseen olemme pureutuneet Miina Sillanpään Säätiössä viime vuosina. Muistiluuri– ja Yhteinen Sävel-hankkeissamme kehitetty Impulssi -hyvinvointisovellus on tarkoitettu muistisairauden alkuvaiheen omatoimisen kuntoutumisen tueksi. Impulssin kehitystyön taustalla on laaja-alainen käsitys ihmisen hyvinvoinnin osatekijöistä. Sovellus on kehitetty yhdessä lievää muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän läheisilleen kanssa, mutta se soveltuu kaikille aivoterveytensä edistämisestä kiinnostuneille henkilöille. Sovellus on julkaistu verkkosivujemme lisäksi Google Play- sovelluskaupassa sekä App Store:ssa, josta sen voi ladata älylaitteelleen. Impulssi toimii parhaiten Google Chrome -selaimessa.

 

Impulssin yhdeksän eri osiota tarjoavat tekemistä ja pohdittavaa kotiin. Impulssista voi valita sisältöjä oman kiinnostuksen mukaan. Kuva-arvoitusten, sudokun ja muiden aivotreenien lisäksi erilaiset tehtävät, jumpat, ja ruokareseptit kannustavat toimimaan. Lisäksi elämykselliset sisällöt, muistelua tukevat videot tarjoavat mahdollisuuden asioiden löytämiseen sekä vuorovaikutuksen tukemiseen. Impulssi on hyvä valinta!