Kunnon kaveri -hankkeessa alkoi toukokuussa toinen hankekausi, kun Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala myönsi hankeavustusta ikääntyvien liikkumisen tukemiseksi. Pääsimme jatkamaan toimintaamme jo hyvin alkaneen ensimmäisen hankekauden toimintamallilla!

 

Kesän ajan osallistujat pääsivät nauttimaan kahdesti viikossa Helsingin 4H-yhdistyksen liikuntatsemppareiden kesäliikunnasta sisällä ja ulkona. Syksy puhalsi ohjelmaan uusia tuulia. Luotiin viikko-ohjelma, jonka runko muodosti toiminnan perustan, jota maustettiin aika ajoin yksittäisillä tapahtumilla. Näitä olivat esimerkiksi hankeyhteistyön mahdollistamat sirkus- ja karatetyöpajat tai vapaaehtoisten kulttuurikävelyt mm. Reizin taidekotiin ja Helsingin Talvipuutarhaan. Lisäksi syksyllä sovittiin etäpilates-kokeilusta Ikäinstituutin kanssa. Osallistuimme ryhmänä etäyhteydellä Selkäyhdistyksen ohjaamille Pilatestunneille ja annoimme toiminnasta käyttäjäpalautetta.

 

Syksyn aikana säännöllisiä ryhmätapaamisia on ollut Pikku Huopalahden Wilhelmiinan lisäksi myös Munkkiniemen ja Riistavuoren palvelukeskuksissa sekä Munkkivuoren kirkolla. Musiikkiliikunta on ollut syksyn teemana ja ikivihreiden tahtiin on harjoiteltu lihasvoimaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä kohotettu kuntoa. Tapahtumat ovat keränneet seitsemän kuukauden aikana yksittäisiä osallistumisia yli 1500 kappaletta. Näin ollen jo tässä kohtaa hankekautta osallistumiskertoja on jo lähes 70 % ensimmäistä hankekautta enemmän.  Tämä kertoo kotona-asuvien ikääntyneiden motivaatiosta ylläpitää fyysistä kuntoaan, mutta toisaalta myös alueen senioriliikunnan huonosta tilanteesta. Helsingin kaupungin teettämän data-analyysin mukaan, Helsingin läntisessä suurpiirissä ikäihmisten terveysliikuntasuositus täyttyy toiseksi heikoiten, sillä arviolta vain alle joka neljäs ikäihminen liikkuu riittävästi. Samalla kun ikäihmisiä asuu Munkinseudulla suhteellisesti kolmanneksi eniten koko Helsingin alueella, järjestetään ohjatun liikunnan ryhmiä vain vähän tai ei lainkaan. Vastaavia tuloksia on myös muilla Kunnon kaveri -toiminnan alueilla.

 

Kunnon kaveri on järjestänyt jo puolitoista vuotta Munkinseudulla, Pikku Huopalahdessa ja Etelä-Haagassa ikäihmisille fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Joulukuun alussa 2022 tehdyn palautekyselyn mukaan 100 %:lla vastaajista mieliala oli parantunut ja he tunsivat itsensä vireämmäksi.

Toiminta on antanut rytmiä jokapäiväiseen tekemiseen. Se on lisännyt fyysistä ja henkistä vireyttä. Innostavan, ohjaavan opettajan ja ”seniorijumppakavereiden ” kanssa liikkuminen on huomattavasti tehokkaampaa ja mukavampaa, kuin yksin.

Yli puolet vastaajista oli löytänyt paljon tai erittäin paljon uusia voimavaroja elämäänsä ja heidän yksinäisyyden tunteensa oli vähentynyt. Vertaisuutta kokivat kaikki kyselyyn vastanneet.

On tuntunut hyvältä kuulua joukkoon. Kaverit ottavat aina iloisesti vastaan.

 

On sanomattakin selvää, että toiminta on tarpeellista ja se vaikuttaa monen ikäihmisen arkeen positiivisesti. Keväällä on luvassa jälleen paljon monipuolista toimintaa, jossa on huomioitu osallistujien toiveet mm. kuntosalivuoroista. Pääsemme aloittamaan myös sirkusharjoittelun, jonka tähtäimenä on vapun tienon esitys. Vapaaehtoisten voimin saamme järjestettyä säännöllisen ukkojoogan sekä kuukausittaiset kulttuurikävelyt.

Uskon, että hankekauden lopussa olemme triplanneet ensimmäisen kauden osallistumismäärät ja positiivinen palaute saa edelleen hymyn huulille.

On mukava tulla jumppaan, nautinto olla tunnilla ja hyvä mieli poistuessa. Ehdottomasti päivän kohokohtia!

 

Toivotan kaikille rentouttavaa joulua ja liikkumisen iloa vuodelle 2023!

Hankekoordinaattori Heidi Bucht