”Kun kuljet metsässä, mieti, mikä siellä kuvaa sinua. Oletko kippurainen kataja, vahva kallio tai vilkas sisilisko? Tai sittenkin sammaleen sisään piiloutuva karpalo tai kaikkialla kasvava maitohorsma?”

 

Lähiluonto on kansanterveyden ylläpitäjä ja moninainen arjen hyvinvoinnin lähde. Keskustellessa ikäihmisten kanssa arjen hyvinvointia tuottavista asioista, nousevat luonnossa liikkuminen, metsä ja ulkoilu säännöllisesti esille. Asuinympäristöltä toivotaan rauhallisuutta, esteettömyyttä ja mahdollisuuksia kokea luontoelämyksiä.

 

Luonnon moninaiset hyödyt

Luontoympäristöt edistävät mielenterveyttä, palauttavat stressistä ja tukevat liikkumista. Jo lyhyt luonnossa oleilu tai metsässä piipahdus parantaa mielialaa ja antaa energiaa. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi tutkimusnäyttö luonnon vaikutuksesta erilaisten autoimmuunisairauksien ehkäisyssä on vahvistunut. Luontoympäristöt ovat yhteydessä myönteisiin tunteisiin ja parempaan terveyteen. Erityisesti ikäihmisille luonnon terveyttä edistävät vaikutukset ovat merkittäviä. Luonto auttaa rauhoittumaan, virkistymään ja voimaantumaan.

 

Luontoympäristöjen saavutettavuus lähellä kotia on ikääntyneille tärkeää. Yhä tärkeämpää se on kaupunkiympäristöissä, missä luontoalueet vähenevät jatkuvasti täydennysrakentamisen myötä. Luontoa voi kokea eri tavoin ja monessa muodossa, esimerkiksi ikkuna- tai parvekenäkymää ihaillen, metsässä samoillen tai lähipuiston penkillä istuen. Lyhyet piipahdukset pihalla, koiran rapsuttaminen tai vaikka viherkasvin istuttaminen voivat tarjota arjen luontokokemuksen, ja sen ääreen kannattaa tietoisesti pysähtyä.

 

Tutkimustiedosta toimintatapoihin

Luontolähtöiset menetelmät tulee ottaa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti myös osaksi iäkkäiden palveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä. Luonto voi auttaa kuormittavissa elämäntilanteissa. Luontoympäristöjen hyödyntäminen voisi olla myös yksi kuntoutusprosessien työkalu.

 

Mitä jos tulevaisuudessa olisi itsestään selvää, että esimerkiksi terveyskeskuksesta tarjottaisiin mielialaoireita tai yksinäisyyttä kokeville senioreille metsäryhmätoimintaa tai yhteisöllistä luonnonhoitoa, kotihoidon palveluvalikkoon kuuluisi asiakkaiden luontoyhteyden vahvistaminen ja ikäihmisten hoivakodeissa kasvatettaisiin vihanneksia ja yrttejä niin omaan kuin naapurien käyttöön?

 

Hyvinvointia luonnosta – myös netistä

Miina Sillanpään Säätiö on kehittänyt keinoja luonnon hyvinvointivaikutusten saavutettavuuteen myös ikääntyville. Tuloksena on maksuton ja kaikkien käytettävissä oleva verkkopalvelu www.luontosivusto.fi.

 

Sivustolla on mahdollista kokea, katsoa, lukea sekä muistella luontoelämyksiä eri vuodenaikoina. Näin on mahdollista päästä osaksi luonnon hyvinvointivaikutuksista myös silloin, kun fyysinen toimintakyky tai sää ei salli luonnon helmaan menoa. Sivustolta löytyy myös helppoja luontoharjoituksia, joiden avulla voit syventää luontokokemuksia, esimerkkinä uutisen alussa mainittu harjoitus. Sivustoa voi käyttää yksin, yhdessä läheisen kanssa tai soveltaen ryhmä- ja kuntoutustoiminnassa.

 

Tulevaisuuden luontohyvinvointi

Tulevaisuus tulee muuttamaan suhdettamme luontoon sen ollessa yhä uhanalaisempi. Yksi tulevaisuuden megatrendi on ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntyminen. Luontoon ei suhtauduta enää vain ihmisen hyödynnettävissä olevana resurssina, vaan hyvinvoiva luonto ymmärretään arvona, jonka varaan myös ihmisen hyvinvointi rakentuu. Ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon välillä on vahva yhteys. Tietoisuudesta tekoihin on kuitenkin vielä matkaa.

 

Jokainen meistä voi suojella luonnon monimuotoisuutta omilla arjen teoillaan ja valinnoillaan. On vahvistettava omaa yhteyttään luontoon sekä opittava uusia luontotaitoja. Mitä opittavaa nuoremmilla olisi ikääntyneiden luontosuhteesta ja luontoon liittyvistä muistoista? Millä lailla me voisimme pitää huolta luonnosta, kasveista ja eläimistä, samoin kuin ne pitävät meidän terveydestämme ja hyvinvoinnistamme?

 

Lähteet: