Lue Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä syyskuussa 2020 julkaistu artikkeli Kuu kiurusta kesään -hankkeessa kehitetystä Nautitaan luonnosta -toimintamallista. Seuraavassa muutama poiminta artikkelista:

 

Osallistujat kertoivat, että luontoryhmään osallistuminen antoi virkistäviä ja elvyttäviä luontohetkiä sekä uusia ystäviä ja vertaistukea.

Kuu kiurusta kesään – elinvoimaa luonnosta ikääntyneiden omaishoivaan on Miina Sillanpään Säätiön hanke, joka edistää ikääntyvien omaishoitoperheiden hyvinvointia luontotoiminnan avulla. Hanke on sisältänyt ryhmätoimintaa luontoretkeilyn merkeissä sekä työpajoja, joissa omaishoidon parissa toimivia on opastettu luontoperustaisen toiminnan hyödyntämiseen. Hankkeessa on julkaistu vapaasti käytettävissä oleva Luontosivusto (www.luontosivusto.fi), joka tarjoaa virtuaalisen visiitin luonnon pariin eri vuodenaikoina. Sivustolla voi muistella luontokokemuksia tarinoihin uppoutuen, tehdä tehtäviä, nautiskella luonnon väreistä ja äänistä sekä katsoa videoita vuodenajoista ja -ilmiöistä. Ryhmätoiminta ja verkkosivut muodostavat yhdessä Nautitaan luonnosta! -toimintamallin. Sen tavoitteena on ikääntyvien omaishoitoperheiden koetun hyvinvoinnin parantaminen luontoperustaisella toiminnalla. Toimintamalli sisältöineen on muotoiltu yhdessä omaishoitoperheiden, ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

 

Ryhmässä on matalampi kynnys luontokokemuksiin 

Nautitaan luonnosta! -ryhmissä omaishoitajat ja -hoidettavat ovat tehneet yhteisiä retkiä ja seuranneet vuodenaikojen tunnusmerkkejä luonnossa. Hankkeessa on ohjattu käyttämään luonnosta saatavaa hyvinvointia jaksamisen ja palautumisen voimavarana. Ryhmätoiminta on tarjonnut myös vertaistukea omaishoitajille. Luonnossa liikkuminen on tärkeä ja luontainen osa suomalaista elämänmenoa. Ikääntyneille luonto on vuosien varrella tarjonnut elämää rikastavia elämyksiä ja kokemuksia. Luonnolla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mm. stressistä palautumiseen, mielialan kohenemiseen ja arjen haasteista irtautumiseen. Ikääntymisen ja omaishoitajuuden myötä mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen kuitenkin vähenevät, ja luonnossa virkistäytyminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

 

Luonto voi olla lähellä ja saavutettavissa myös Luontosivuston kautta, toteaa Luontosivustolle aineistoa tuottanut luontotoimittaja Kimmo Ohtonen. Palokärki, kuva: Kimmo Ohtonen.

Vinkit Nautitaan luonnosta! -toimintamallin soveltajille

Pop-up-luontoretket

Toimintamalli soveltuu kertaluonteisiin Pop-up-luontotapaamisiin, joihin kuormittavassa arjessa ja kiireisessä työssä olevien omaishoitoperheiden on helpompi sitoutua kuin pitkäkestoiseen ryhmään. Pop-up-luontotapaamisia voi järjestää myös lähiympäristön asukkaille palveluasumista unohtamatta.

Vapaaehtoisten osallistuminen

Vapaaehtoisten osallistuminen Nautitaan luonnosta! -ryhmään monipuolistaa sen sisältöä, joskin edellyttää vapaaehtoisten perehdyttämistä. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen ja omaishoidon vapaaehtoisten osallistumisesta.

Valmis ryhmätoiminta

Valmiiksi suunniteltu ryhmätoiminta helpottaa niiden henkilöiden osallistumista, joille luontoon lähteminen on käytännön syistä hankalaa. Omaishoitoperheissä luontoretkeilyä ankaloittavia tekijöitä ovat mm. hoidettavan hoidon järjestäminen, kuljetukset, eväiden valmistus ja esteettömän luontokohteen valitseminen. Kun käytännön järjestelyt ovat ryhmänohjaajan vastuulla, voivat osallistujat nauttia luontoelämyksistä rauhallisin mielin ja ilman stressiä.

Luonto sisällä

Luonnosta voi nauttia ja saada voimaa myös sisätiloissa. Luonto on sisällä läsnä muun muassa ikkunasta välittyvän maiseman, äänien, kasvien, tuoksujen ja kuvien välityksellä. Ulkoa voi myös kerätä kiviä, käpyjä tai muita itselle mieleisiä luonnonmateriaaleja. Myös Luontosivusto tarjoaa luontokokemuksia sisällä

 

On hyvä muistaa, että luonnon hyvinvointivaikutukset voi kokea myös lähiluonnossa ja -puistoissa.

 

Lue koko lehtiartikkeli pdf-tiedostona tästä

 

Lisätietoa Kuu kiurusta kesään -hankkeesta.