Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaari ”Kahdessa vuorossa – Näkökulmia työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen” toteutettiin webinaarina 25.10.2023. Paikalla oli monipuolinen ja asiantunteva puhujakaarti, ja niin läheishoivaa kuin työssäkäynnin ja läheisen tarpeista huolehtimisen yhteensovittamisen kysymyksiä tarkasteltiin monipuolisesti eri näkökulmista. Erityiskiitoksen ansaitsee kokemusasiantuntijan puheenvuoro, joka toi koskettavalla tavalla esille työn ja hoivan yhteensovittamisen haasteita ja itseä helpottaneita ratkaisuja.

 

Väliseminaarin avasi Läheisenä työelämässä -hankkeen hankepäällikkö Siru Jokimies, kertoen taustaorganisaatioista Maria Akatemiasta ja Miina Sillanpään Säätiöstä, sekä hankkeen toiminnoista ja tavoitteista. Maria Akatemian toiminnanjohtaja Sari Nyberg jatkoi kertoen hankkeen ideoinnin taustoista, läheishoivasta ilmiönä, sekä perusteluja, miksi hankkeessa on päädytty itsetuntemuksen vahvistamiseen asiakastyössä.

 

Läheishoivasta työelämäkysymyksenä naisvaltaisilla aloilla kertoi puheenvuorossaan Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. Puheenvuorossaan Heidi käsitteli monipuolisesti läheishoivan sukupuolittuneisuutta ja sen vaikutuksia työelämään, sekä miten työnantaja voi tukea läheishoivaajaa työn ja hoivan yhteensovittamisessa. Lisäksi Heidi kertoi omakohtaisesta kokemuksestaan työssäkäyvänä läheishoivaajana.

 

Puhuttelevan ja koskettavan puheenvuoron työssäkäyvänä läheishoivaajana piti Niina Mäki. Niina huolehtii molempien vanhempiensa hoivasta ja huolenpidosta sekä toimii palvelumuotoilun ammattilaisena. Puheenvuorossaan Niina kertoo työn ja läheishoivan yhdistämisestä omasta näkökulmastaan ja jakoi myös omat keinonsa, joiden on havainnut auttaneen jaksamaan haastavassa elämäntilanteessa.

 

Keskinäisen työeläkeyhtiö Varman asiantuntijalääkäri Tiia Reho tarjosi puheenvuorossaan tietoa työkyvystä ja siitä, mistä se koostuu. Hän teki nostoja tutkimuksista ja hyvistä käytänteistä mielen hyvinvoinnin, työssäkäynnin ja palautumisen näkökulmista erityisesti mielen hyvinvoinnin, palautumisen ja työssäkäynnin näkökulmista.

 

Läheisenä työelämässä -hankkeen hanketyöntekijät Henriikka Laurola Maria Akatemiasta ja Anna-Maria Kuri Miina Sillanpään Säätiöstä kertoivat puheenvuorossaan hankkeen asiakastyöstä ja sen vaikutuksista. Hanketyöntekijät toivat esille kokemuksiaan ja tekemiään havaintoja sekä erityispiirteistä, joita ovat havainneet läheishoivan ja työssäjaksamisen yhdistämisestä asiakastyön kautta. Lopuksi puheenvuorossa pohdittiin läheishoivan systeemisyyttä, kehittämisen paikkoja, sekä niitä asioita, joissa edistystä on jo tapahtunut.

 

Väliseminaarin striimauksesta ja sen järjestelyistä sekä tallenteen editoinnista ansiokkaasti vastasi Kukunori ry. Yhteistyö oli alusta asti sujuvaa ja seminaarin toteutus sai paljon kiitosta niin puheenvuoron tekijöiltä kuin seminaariin osallistuneiltakin.

 

Katso tilaisuuden tallenne
(katsottavissa 27.10.–10.11.2023.)

 

Lisätietoja hankkeesta:

 

Läheisenä työelämässä (2022–2024) on Maria Akatemian koordinoima ja Miina Sillanpään Säätiön kanssa toteutettava yhteishanke, joka tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta. Hankkeen vaikuttamistyön avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta läheishoivasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Hanketta tuetaan STEA:n rahoituksella.