Läheisenä työelämässä -hanke on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen.

 

Vaikuttamistyötä hankekummien ja verkoston voimalla

Teemme vaikuttamistyötä läheishoivan ja työn yhteensovittamisen ilmiöiden esille nostamisessa yhteiskunnassa. Hankekummeina toimivat kunnallisvaltuutettu Hilkka Ahde sekä kansanedustaja Noora Koponen, joilla on tärkeä rooli hankkeen teemojen ja ilmiöiden esilletuonnissa sekä vaikuttamistyössä. Molemmat kummit kokevat läheishoivan kysymyksien esilletuomisen tärkeänä. Yhteistyössä ovat vahvasti mukana myös hankkeen vaikuttajaverkoston jäsenet, joita ovat Varma, Talentia sekä Helsingin kaupungin Seniori-info.

 

Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Mielenkiintoista yhteistyötä tehdään mm. järjestöjen tai muiden hankkeiden kanssa. Tarjoamme mm. räätälöityjä webinaareja sekä koulutuksia työn ja hoivan yhteensovittamisen kysymyksissä niin kohderyhmälle, työntekijöille kuin esihenkilöille.

 

Läheisenä on -viestintäkampanja ja Työn ja läheishoivan yhteensovittamisen äärellä -webinaari

  • Läheisenä on -viestintäkampanjassa (14.-18.11) nostamme esille sitä, mitä läheishoiva on ja miten se näkyy ympärillämme. Viikon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta työelämän ja läheishoivaajaroolien yhteensovittamisen kysymyksistä ja sen erityispiirteistä.
  • Työn ja läheishoivan yhteensovittamisen äärellä -webinaarissa 8.12 klo 9–10 kuullaan työn ja läheishoivan yhteensovittamisen erityispiirteistä ja työssäjaksamisen tukemisesta. Kokemusasiantuntijan puheenvuorossa toimii Hilkka Ahde. Webinaari toteutetaan Teams -sovelluksen kautta ja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset.

 

Esillä mediassa

Hankkeen teemoja käsitteleviä artikkeleita on julkaistu eri medioissa. Esimerkiksi Tehy -lehden artikkelissa hankepäällikkö Siru Jokimies kommentoi työelämän ja läheishoivan yhteensovittamisen haasteita. Lisää julkaisuja on tulossa, joten ota seurantaasi sekä hankesivut että hankkeen somekanavat! Löydymme Facebookista ja Instagramista @laheisena.

 

Asiakastyö antaa näkökulmaa

Asiakastoimintamme koostuu chat -palvelusta, ammatillisesti ohjatuista yksilötapaamisista ja vertaistukiryhmätoiminnasta sekä valtakunnallisesti etäyhteyksin että lähitoimintana Helsingissä. Osallistuminen on aina maksutonta ja vapaaehtoista.

 

Yksilökeskusteluissa (1–3 kappaletta) hankkeen työntekijän kanssa kartoitetaan elämäntilannetta ja etsitään yhdessä keinoja työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. Yksilötapaamiset aloitettiin elokuussa ja ne on otettu vastaan positiivisin mielin. Asiakastyö antaa arvokkaita näkökulmia erilaisiin elämäntilanteisiin, näiden moninaisuus onkin tuonut paljon oivaltavia ajatuksia kehittämistyöhömme.

 

Hankkeen ensimmäinen vertaistukiryhmä käynnistyi marraskuussa. Itsetuntemukseen pohjautuvat suljetut vertaisryhmät toteutuvat viidesti peräkkäisinä viikkoina kestäen kaksi tuntia. Ryhmiä toteutetaan niin etä- kuin lähitapaamisin. Ryhmäaiheiden teemoja ovat mm. tunteet ja niiden tunnistaminen, roolit läheishoivassa ja työelämässä, omien tarpeiden tunnistaminen sekä voimavarojen ja rajojen asettaminen jaksamisen tukena. Teemojen aiheet ovat saaneet hyvää palautetta, antaen näkökulmaa läheishoivaajan oman jaksamisen tukemiseksi.

  • Seuraava vertaistukiryhmä alkaa 19.1.2023 lähiryhmänä Helsingissä. Vertaisryhmiin hakeutuminen alkaa yksilökeskustelulla hankkeen työntekijän kanssa. Yksilötapaamisajan voit varata suoraan hankesivujen ajanvarauksesta.

 

Läheisenä työelämässä -hanke on mukana Maria Akatemian vapaaehtoistyön koulutuksessa ja ensimmäinen koulutus toteutetaan kuluvan syksyn aikana. Hankkeeseen tulevat vapaaehtoiset voivat toimia chat -päivystäjinä, vertaisryhmien apuohjaajana tai ohjaajana vapaamuotoisissa vertaiskohtaamisissa.

 

Läheisenä työelämässä -hanke on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) STEA:n tukema yhteishanke, joka tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Hankkeen vaikuttamistyön avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta läheishoivasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.