Kansikuva Muista_Paaasia_OhjaajanOpas
Muista Pääasia -ohjaajan opas on saatavilla sähköisenä verkkosivuiltamme

Aivojen hyvinvointiin ja aivoterveyteen vaikuttavat monet tekijät. Osa epäedullisista vaikutuksista, kuten stressin, kiireen tai riittämättömän unen vaikutukset, voidaan huomata välittömästi.  Korkea verenpaine, kolesteroli, liikkumattomuus ja ylipaino, vaikuttavat sen sijaan vasta pidemmän ajan kuluttua. Voimme vaikuttaa moniin edellä mainituista asioista omilla elämäntavoillamme. Elämäntapatekijöillä on suuri merkitys aivoterveyden ylläpysymisessä. Tiedetään, että muistisairaus puhkeaa useimmiten monitekijäisesti erilaisten perintö- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Mitä varhaisemmin aloitetaan vanhuuteen varustautuminen, sen tehokkaampaa se on.

Näihin asioihin paneuduttiin Miina Sillanpään Säätiön Muista Pääasia tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Hankkeen aikana järjestettiin vuosina 2008–2010 kurssitoimintaa aivojen terveydestä kiinnostuneille ikääntyville. Tavoitteena oli vaikuttaa ikääntyvien hyvinvointiin ja kognitiiviseen toimintakykyyn. Kursseilla tarjottiin myös keinoja aivojen terveyden ylläpitämiseksi. Kannustavista tuloksista voi lukea edellisestä päivityksestä.

Hankkeessa luotiin opas kyseisten kurssien ohjaajille. Säätiön sivuilta ladattava opas mahdollistaa Muista Pääasia -kurssien järjestämisen. Oppaassa kuvataan valmennusmalli, jonka vaikutuksia hankkeessa tutkittiin. Opas sisältää tietoa aivojen ja muistin toiminnasta sekä aivojen terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Opas sisältää myös käytännön ohjeita ja harjoituksia.

Hei, alan ammattilainen, ota koppi tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta teemasta! Tarjoa osaamistasi esimerkiksi kotipaikkakuntasi aikuis- tai työväenopistoon, muistiyhdistykseen tai eläkeläisjärjestöön. Monet kansalaiset ovat kiinnostuneita saamaan tietoa ja keinoja aivoterveytensä tukemiseksi.

Tutustu oppaaseen ja hyödynnä sitä kurssitoiminnassa: Muista Pääasia – ohjaajan opas