Maria Akatemian aikaisempi hyvä yhteistyö Viron sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sai jatkoa. Miina Sillanpään Säätiön kanssa yhteishankkeina toteutettavat Läheisenä työelämässä ja Tunne voimavarasi -hankkeet järjestivät yksilö- ja vertaisryhmämallien koulutuksen Virossa tammikuussa. Tavoitteena oli, että koulutuksen käyneet omaishoitajien kanssa työskentelevät ammattilaiset voisivat jatkossa järjestää omia itsetuntemukseen ja vertaisuuteen pohjautuvia ryhmiä asiakkailleen.

 

Koulutus oli kaksipäiväinen ja osallistujia oli yhteensä 12. Ensimmäisen päivän aikana tutustuttiin Läheisenä työelämässä ja Tunne voimavarasi -hankkeisiin sekä niissä kehitettyihin yksilö- ja ryhmätyön malleihin. Kävimme läpi myös itsetuntemuksen merkitystä hyvinvoinnin vahvistumisessa sekä työntekijän ammatillista itsetuntemusta ja voimavaroja.

 

Osallistujat saivat välitehtäväksi pohtia omien aikaisempien kokemuksien, elinympäristön ja tunteiden vaikutuksia siihen, miten he ovat päätyneet nykyiseen työtehtäväänsä, sekä mitkä ovat omat ammatilliset vahvuudet ja kehittämiskohdat. Tehtävän tavoitteena oli antaa osallistujille omakohtainen kokemus tunnetyöskentelystä sekä samalla vahvistaa heidän omaa näkemystään ammatillisesta osaamisesta.

 

Toisena päivänä syvennyttiin vertaistukiryhmän ryhmäprosessin kulkuun ja ohjaajapareittain toimimiseen sekä teemoihin: tunneilmaisua, vireystilaa, rajojen asettamista sekä hoivasuhteen rooleja sekä niiden merkitystä itsetuntemustyöskentelyssä. Osallistujat saivat myös vinkkejä erilaisista toiminnallisista menetelmistä, joita ryhmätapaamisissa voi toteuttaa.

 

Vastaanotto oli kiinnostunutta ja koulutus nähtiin sekä innoittavana että hyödyllisenä. Keskustelua syntyi erityisesti lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan tunnistamisesta sekä ehkäisevän väkivaltatyön vaikuttavuudesta ryhmätyön mallin avulla. Keskustelua herätti myös työn ja hoivan yhdistävien henkilöiden kuormittuneet elämäntilanteet ja se, milloin vertaisryhmätoiminta on heille soveltuvaa.

 

Kiinnostuitko hankkeissa kehitetyistä yksilö- ja ryhmätyön malleista?