Omaishoitajat kokevat usein jäävänsä ilman sosiaalista tukea. Vertaisryhmätoimintaa ja muita tuen muotoja kehittämällä voidaan tukea omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajan uupuminen ja omien tarpeiden jatkuva laiminlyönti on kierre, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa kaltoinkohteluun. Se voi olla tahallista tai tahatonta, esim. tiuskimista tai hoidon laiminlyömistä. Kaltoinkohtelu omaishoitosuhteessa on sensitiivinen aihe, jota kokeneen ammattilaisenkaan ei ole aina helppo havaita ja ottaa puheeksi.

 

Tunne voimavarasi -hanke on tuottanut erilaisia maksuttomia materiaaleja, joista hyötyvät niin omaishoitajat, ammattilaiset kuin vapaaehtoisetkin. Materiaalien tehtävänä on edistää omaishoitajien hyvinvointia rohkaisemalla heitä vaikeista tunteista puhumiseen sekä avun hakemiseen. Ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat hyödyntää materiaaleja huolen puheeksi ottamisessa ja omaishoitajien tukemisessa.

 

TunneVaaka® – työkaluja omaishoitajille ja ammattilaisille

TunneVaaka® – työkaluja omaishoitajille -kirjasessa on pohdintaa mm. omaishoitajuuden eri rooleista sekä tunteiden säätelystä. Kirjaseen on kerätty omaishoitajien kokemuksia siitä, minkälaisia tunteita omaishoitajana toimiminen on heissä herättänyt. Jokaisen tekstiosuuden jälkeen seuraa pohdintakysymyksiä.

 

Kirjanen sisältää TunneVaaka®-mittarin, jonka avulla voi pohtia omien voimavarojen sekä huolien tasapainoa. Ammattilaiset voivat hyödyntää mittaria asiakastyössä kartoittamaan omaishoitajan kokonaisvaltaista tilannetta sekä huolen puheeksi oton välineenä. Mittarin väittämät ohjaavat keskustelua tunteiden tiedostamiseen ja tunnistamiseen sekä omien voimavarojen löytymiseen.

 

Kirjanen on saatavilla sekä pdf-muodossa (linkki) että painettuna versiona. Mittariston voi tulostaa käytettäväksi myös erikseen. Painetun TunneVaaka® -kirjasen tilaukset: julkaisut@miinasillanpaa.fi 

 

Tunne voimavarasi -video

”En ole tunteideni kanssa yksin” -tarina kuvaa vaiettua aihetta, kaltoinkohtelua omaishoitosuhteessa. Videolla kerrottu tarina on koostettu Tunne voimavarasi -hankkeen vertaisryhmiin osallistuneiden omaishoitajanaisten kokemuksista. Video (kesto noin 3 min) voi toimia esim. keskustelun alustuksena tai opiskelijoiden oppimateriaalina. Video on saatavilla myös englanniksi tai ruotsiksi tekstitettynä.

 

Vertaisryhmämalli

Tunne voimavarasi -psykoedukatiivisten ryhmien tarkoituksena on tarjota osallistujille tietoa ja vertaistukea sekä vahvistaa ryhmäläisten hyvinvointia, jaksamista ja itsetuntemusta. Jokaisella viidellä ryhmäkerralla on oma teemansa, jonka pohjalta osallistujat jakavat omia kokemuksiaan omaishoidon arjesta. Teemalliset kysymykset mahdollistavat syventävän ja omakohtaisen pohdiskelun ryhmäkertojen väleissä. Vertaisryhmämallin ohjeistus julkaistaan pdf-muodossa syksyllä ja järjestämme valtakunnallisia ryhmämallin perehdytystilaisuuksia.

 

Tilaukset

Hankkeen tuotokset ovat maksuttomia. Lisätietoa aiheesta ja linkit materiaaleihin myös hankkeen omilta nettisivuilta www.tunnevoimavarasi.fi.

 

Tunne voimavarasi -hanke on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton ennaltaehkäisevän väkivaltatyön yhteishanke (2020–2022), jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö.