Hyvän ikääntymisen etsijät -ryhmien perustamisen taustalla on Miina Sillanpään Säätiön strategia (2021–2024), jonka vision mukaisesti: ”Teemme vaikuttavaa kehittämistyötä, jotta me kaikki voisimme ikääntyä paremmin”.

 

Hyvän ikääntymisen etsijät -ryhmätoimintaa on toteutettu vuoden 2022 ajan, keväällä Itä-Helsingissä Puotilassa ja syksyllä Länsi-Helsingissä Munkkiniemessä. Osallistujat ovat vapaaehtoisia eläkkeellä olevia naisia, jotka ovat halunneet lähteä kanssamme etsimään hyvän ikääntymisen rakennuspalikoita. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on ollut selvittää osallistujien käsityksiä ikääntyvien hyvän elämän edellytyksiä. Tarkastelemme yhdessä mistä aineksista mielekäs elämä ja hyvinvoinnin kokemus syntyy. Toiveenamme on löytää jotakin uutta, jota jalostamalla ja kehittämällä voimme lisätä ikääntyvien hyvinvointia toiminnan ja palveluiden avulla.

 

Ryhmissä käsiteltäviä teemoja ja ilmiöitä on pohdittu yhdessä säätiön kehittämistiimin kanssa. Olemme myös kuunnelleet osallistujia herkällä korvalla ja tarttuneet aiheisiin, jotka heitä puhuttavat. Ryhmiin osallistuneet ikääntyneet ovat osallistuneet innostuneesti erilaisten ”aivovoimistelua” vaativien kotitehtävien tekemiseen ja kokemustensa jakamiseen. He ovat pohtineet ryhmissä mm. oman hyvinvointinsa osa-alueita, vahvuuksiaan ja selviytymistaitojaan, sekä jäsentäneet itselle merkityksellisiä asioita valokuvatyöskentelyn avulla. Lisäksi osallistujat ovat miettineet, mikä tekee kodista kodin ja mitä löytyy hyvästä asuinympäristöstä. Lopuksi osallistujat ovat kirjoittaneet itselleen myönteisen tulevaisuuden!

 

Vaikka toimintaan osallistuneita on lähtökohtaisesti yhdistänyt vain asuinalue ja ikäryhmä, on tehtävien kautta jaetuissa kokemuksissa löytynyt paljon muitakin heitä yhdistäviä piirteitä, ilmiöitä ja elämän käännekohtia. Jaetut kokemukset ovat lisänneet ymmärrystämme kohderyhmän toiveista, tarpeista ja heille merkityksellisistä asioista. Mielenkiintoinen havainto on se, että samalla kun toiminnan ensisijainen tavoite kokemuksellisen tiedon keräämisestä on toteutunut, ovat ikääntyneet osallistujat itse kokeneet sen edistäneen heidän henkilökohtaista hyvinvointiaan. Hyödyllistä on ollut erityisesti itsetutkiskelu ja oman elämän jäsentäminen. Näin ollen, hyöty on ollut molemminpuolista!

 

Uskomme säätiöllä, että vaikuttavampaa kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ikääntyvien kanssa. Ymmärtääksemme enemmän, tarvitsemme aitoa kiinnostusta, kohtaamisia ja halua kuulla ikääntyneiden omia kokemuksia.

 

Hyvän ikääntymisen etsijät -toiminta jatkuu myös vuonna 2023.