Eläkeiän taitekohdassa tarvitaan usein tukea merkityksellisen arjen rakentamiseen.

Eläkkeelle siirtyminen on yksi merkittävä elämänmuutos. Eläkkeelle jäävän on luotava arkeen uusi rytmi sekä mielekästä tekemistä. Kaikille tämä ei ole helppoa. Samanaikaisesti väestö on entistä pitkäikäisempää, ja eläkkeellä olovuosien määrä kasvaa. Myöhäiskeski-ikäisyydestä puhutaan uutena ikävaiheena, johon ei ole tarjolla riittävän monipuolisia sekä merkityksellisiä rooleja.

 

Ikääntyneiden hyvän arjen edistäminen on erityisen tärkeää Mikkelissä, koska siellä väestö on yhä ikääntyneempää. Yli 65 -vuotiaita on lähes 28 % väestöstä vuoden 2021 lopussa, mikä tarkoittaa yhteensä 14 500 ikääntynyttä. Ennuste yli 65-vuotiaiden osuudesta vuoteen 2025 on kasvava. (Mikkelin ikäohjelma, 2023)

 

Miina Sillanpään Säätiö käynnistää Mikkelissä uuden hankkeen, jonka ryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden mielen hyvinvointia, itsetuntemusta ja -arvostusta sekä tukea heitä merkityksellisen arjen rakentamisessa. Ryhmässä etsitään osallistujien kanssa yksilöllisiä keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Lisäksi kartoitetaan omia vahvuuksia, taitoja ja osaamista sekä tekemistä, jossa niitä on mahdollisuus hyödyntää.

 

Hyvän ikääntymisen etsijät eläkeläisyyden taitekohdassa -hanketta rahoittaa eteläsavolainen Kyyhkylä-säätiö. Hanke toteutetaan vuosina 2024–2025.

 

Hankkeessa tehdään monipuolista yhteistyötä. Kumppaneina ovat Mikkelin setlementti ry, Etelä-Savon liikunta ry., Mikkelin seudun Muisti ry. ja Mikkelin kaupunki. Hankkeen aikana on mahdollista rakentaa pysyvämpiäkin yhteistyömuotoja toimijoiden välille.

 

Lisätietoja:

TKIO-päällikkö Elisa Virkola, Miina Sillanpään Säätiö
elisa.virkola@miinasillanpaa.fi