Miina Sillanpään Säätiö jatkaa kuntoutusasioiden edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä eri foorumeilla. Säätiön toimitusjohtaja ja Wilhelmiina Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Soile Kuitunen on valittu Hyvinvointiala HALI:n kuntoutuksen taustaryhmän puheenjohtajistoon kaudelle 2024–2025. Kuntoutuksen taustaryhmä järjestäytyi 9.2.2024. Puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Jan-Erik Hagfors, Härmän kylpylä ja varapuheenjohtajina toimitusjohtaja Raimo Kalliokoski, Kunnonlähde ja toimitusjohtaja Soile Kuitunen, Miina Sillanpään Säätiö.

 

HALI:n kuntoutuksen taustaryhmä muodostuu kuntoutusalan palvelutuottajista ja kehittäjistä. Joukossa on osakeyhtiöitä, järjestöjä ja säätiöitä. Taustaryhmän tehtävänä on varmistaa jatkuvaa vuoropuhelua liiton ja jäsenistön välillä. Edunvalvonnan pohjana ovat jäsenten tarpeet ja tavoitteet.

 

Kuntoutuksen taustaryhmässä tarkastellaan ja seurataan ajankohtaisia lainvalmisteluun liittyviä asioita sekä nostetaan esille muita kysymyksiä, jotka vaikuttavat kuntoutustoimijoiden toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöön. Taustaryhmässä ennakoidaan tulevia muutoksia ja käydään niistä keskustelua myös ulkopuolisten asiantuntijoiden puheenvuorojen pohjalta.

 

Viime vuosina esillä ovat olleet erityisesti kuntoutuksen kokonaisuudistuksen jatkuminen vuonna 2017 valmistuneen kuntoutuskomitean mietinnön pohjalta, kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kysymykset, Kelan rooli kuntoutuksen järjestäjänä sekä monikanavarahoitus.

 

Kuntoutuksen taustaryhmässä on käyty keskustelua myös järjestöjen toimintaedellytyksistä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksiin on kaavailtu jopa 100 miljoonan euron leikkauksia vuonna 2027. HALI:n jäsenistä lähes 60 prosenttia on yhdistyksiä ja säätiöitä. Järjestöillä ja säätiöillä on merkittävä rooli kuntoutuspalveluiden tuottajina sekä ihmisten toiminta- ja työkyvyn edistäjinä.

 

Miina Sillanpään Säätiön tehtävänä on rakentaa yhteiskuntaa ja olosuhteita, joissa meillä kaikilla on mahdollisuus ikääntyä paremmin. Säätiön tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja oppimistoiminta (TKIO) pitää sisällään myös kuntoutuksen ja toimintakyvyn kysymykset.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Soile Kuitunen
soile.kuitunen@miinasillanpaa.fi p. 044 7813 117

 

Säätiö mukana myös kuntoutuksen koulutuksen kehittämisessä

Miina Sillanpään Säätiön ja konsernin kehitysjohtaja Virpi Annaniemi on valittu jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi opetushallituksen organisoimaan kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikuntaan. Toimikunnan tehtävänä on kehittää mm. kuntoutuksen koulutusta ja vaikuttaa siihen. Toimikausi on 2024–2026.

 

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Virpi Annaniemi, virpi.annaniemi@miinasillanpaa.fi, p. 050 3412 458