PARADISE24fin mittari-arviointia on käsitelty ja se on hyväksytty TOIMIAn Sosiaalialan sosiaalisen toimintakyvyn arviointi -asiantuntijaryhmässä. Tietojen koonnista vastasivat asiantuntijaryhmän jäsenet Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka ja Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kirsi Unkila.

 

Terveysportin TOIMIA-tietokannassa julkaistaan toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) valmistelemia suosituksia ja arviointeja. Tietokanta sisältää toimintakykymittareiden perustietoja ja arvioita niiden pätevyydestä, toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. TOIMIA-tietokanta on tarkoitettu kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista kiinnostuneille ammattilaisille.

 

Tietokannassa julkaistiin joulukuussa 2020 PARADISE24fin-mittariarviointi. Mittari on kehitetty kansainvälisessä EU-hankkeessa ja se on tarkoitettu erilaisia neurologisia sairauksia (riippuvuusongelmat, Parkinsonin tauti, aivohalvaus, dementia, masennus, skitsofrenia, migreeni, epilepsia, MS-tauti) sairastavien henkilöiden kokemien psykososiaalisten vaikeuksien arviointiin. Mittarin kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt.

 

Linkki TOIMIA-tietokantaan: https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/tmm00197