Apurahat 350Miina Sillanpään Säätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta edistävään tutkimustoimintaan. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa uusien ja innovatiivisten tieteellisten tutkimusten toteuttaminen. Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2016 säätiön hallitus kohdensi apurahat vanhusten asumista ja asumispalveluja käsitteleviin monialaisiin ja poikkitieteellisiin tutkimuksiin.

 

Tutkimusapurahojen hakuaika päättyi 31.5.2016. Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä 23 hakijalta. Miina Sillanpään Säätiön hallitus käsitteli apurahahakemukset 6.9.2016. Apurahoja myönnettiin kolmelle henkilölle yhteensä 30.000 euroa ja seuraaville tutkimuksille:

  • FT Virve Repo, Hoidon ja kontrollintilalliset näkökulmat vanhustenhoidossa Suomessa ja Hollannissa.
  • FM Heikki Saxén, Eettisen raadit palvelutalojen arkietiikan määrittelyssä.
  • YTM Paula Vasara, Vaihtoehdottomuuksia ja valinnan mahdollisuuksia asumispolulla: kokemuksia asumiseen ja hoivaan liittyvistä jatkuvuuksista, siirtymistä ja käännekohdista ikääntyyneen elämänkulussa.

 

Valmiiden tutkimusten tiivistelmät julkaistaan Miina Sillanpään Säätiön sivuilla myöhemmin.

 

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka p. 040 535 5223
 

Miina Sillanpään Säätiön hallitus