Huolellisesti valmistellun vammaispalvelulain voimaantuloa ei tule siirtää, eikä perusteita ole aloittaa valmistelua uudestaan. Edellisen hallituksen aikana tehtiin huolellinen ja perinpohjainen työ vammaispalvelulain kokonaisuuden uudistamiseksi. Tätä työtä ei ole syytä romuttaa.

 

Lain voimaantulon siirtämisen myötä Suomi jatkaisi toimintalinjaansa, jossa se ei kaikilta osin toteuta ratifioimaansa ja sitovaa YK:n vammaissopimusta. Valvontaviranomaiset sekä vammais- ja potilasjärjestöt ovat toistuvasti ja jo pitkään nostaneet esille sen, etteivät kaikki vammaiset saa tarvitsemiansa palveluita.

 

Hallitus perustelee lain voimaantulon siirtämistä säästöjen aikaansaamisella. Tämä ei ole kestävä peruste. Ihmisten oikeutta peruspalveluihin ei voida rajata taloudellisilla säästösyillä.

 

Säästöjä haettaessa tultaisiin rajaamaan lain soveltamisalaa. Riskinä on, että ikääntyneinä vammautuneet jäisivät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Vammaispalvelut tulee tarjota tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti kaikille niitä tarvitseville ihmisille.

 

Lain mahdollisessa uudelleen valmistelussa vammaisia ihmisiä ja heitä edustavia järjestöjä tulee kuulla. On luonnollisesti tärkeää osallistaa valmisteluprosessiin myös ikääntyvät ja vanhukset sekä heitä edustavat järjestöt.

 

Miina Sillanpään Säätiö jätti lausuntonsa vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä koskevaan hallituksen esitykseen lausuntopalvelussa 9.8.2023.

Säätiön lausunto on luettavissa tästä (pdf).

 

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Soile Kuitunen
p.0447813117
soile.kuitunen@miinasillanpaa.fi