Miina Sillanpään Säätiö toimii yhteistyökumppanina Heurekan Dialogi ajassa – vanhenemisen taito -näyttelyssä. Näyttely käsittelee ikääntymistä, sen vaikutuksia myös myönteisiä näkökohtia esille tuoden sekä lisää vuorovaikutusta ja tietoa sukupolvien välillä.

 

”Nauran itselleni useammin kuin ennen, sillä alan jo tottua virheisiini. Rakastan lujemmin kuin ennen, sillä hupeneva aika pakottaa tiivistämään.” – Kyllikki Krapinoja, 73

”Ikääntyminen tuo vapauden, esimerkiksi nukkua aamulla pitkään. Risteillä maailman merillä. Lukea kirjat, jotka ovat jääneet lukematta.” – Olli Parikka, 75

Muun muassa näitä asioita on tuoreiden dialogioppaiden mielestä ikääntyminen.

 

heureka_dialogioppaat_kuvaaja-anniina-nissinen-350
Heurekan Dialogioppaat. Kuvaajana Anniina Nissinen

Lokakuun ensimmäisenä päivänä yleisölle avautuvan Dialogi ajassa – vanhenemisen taito -näyttelyn seniorioppaina toimii 30 elämänmyönteistä ja aktiivista yli 70-vuotiasta ikäihmistä. Tulevan näyttelyn oppaina toimii 18 naista ja 12 miestä, joiden taustat ja tarinat ovat hyvin erilaisia. Joukossa on muun muassa opettaja, lääkäri, pappi, nuohooja ja autonkuljettaja.

 

Dialogi ajassa – vanhenemisen taito on ainutlaatuinen näyttely yhdestä aikamme merkittävimmistä teemoista – ihmisen ikääntymisestä. Näyttely voittaa ennakkoluuloja, syventää sukupolvien välistä dialogia ja lisää tietoisuutta ikääntymisen tuomista mahdollisuuksista. Dialogi ajassa kannustaa sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen ja antaa samalla mahdollisuuden kokea, millaisia arkipäivän haasteita vanhus kohtaa. Näyttelyssä pääsee kokeilemaan muun muassa sitä, miltä tuntuu kivuta portaita ylös ja alas hitaasti liikkuvana mummona tai vaarina ja miten hankalaa on avata lukko tärisevin käsin.

 

dialogi-ajassa_heureka-kavely-350Näyttelyn teemat eivät kannusta vain pohtimaan omaa ja muiden ikääntymistä, vaan ne antavat ajattelemisen aihetta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ikääntyminen on yksi tärkeimmistä sosiaalisista kysymyksistä, joka koskettaa koko maailmaa. Näyttelyn yhteistyökumppanina on Miina Sillanpään Säätiö ja asiantuntijayhteistyökumppanina Vanhustyön keskusliitto. Dialogi ajassa – vanhenemisen taito -näyttely on esillä Heurekassa 1.10.2016–15.1.2017.

 

Dialogi ajassa –blogi kertoo näyttelystä oppaan silmin. Käy lukemassa heidän tarinoistaan ja kokemuksistaan.

 

Miina Sillanpään toimii yhteistyössä Heurekan kanssa myös Liikuntatieteiden yö -tapahtumassa 2.12.2016. Seuraa viestintäämme, kerromme myöhemmin lisää!

 

Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä kasvaa koko ajan ja sen arvellaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän arvion mukaan vuonna 2020 Suomessa on jo yli miljoona 65-vuotiasta. Arvion mukaan koko maapallon väestöstä peräti kolmasosa on yli 65-vuotiaita vuonna 2050. Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyviä kansakuntia Japanin, Italian ja Saksan rinnalla.

 

Lähde ja kuvat: Heureka