Kaltoinkohtelu omaishoitosuhteessa on vaiettu asia, johon sisältyy paljon häpeää ja syyllisyyttä. Ongelma ei häviä vaikenemalla.

 

”Välillä tulee niin suuri viha, että pelottaa.”

Suomessa on arvioitu olevan n. 350 000 ihmistä, jotka kantavat vastuuta läheisensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Suurin osa, noin 60% omaishoitosuhteista on puolisoiden välisiä, ja valtaosa hoitajista on ikääntyneitä. Koronapandemia on lisännyt omaishoitajien uupumisen riskiä, koska monet tukipalvelut ovat olleet suljettuina lähes kokonaan. Omaishoitajat kokevat jääneensä yksin. Omaishoitajan uupuminen sekä sosiaalisen tuen ja tarvittavien verkostojen puute ovat tärkeimpiä kaltoinkohtelun riskitekijöitä. Kaltoinkohtelu voi olla tahallista tai tahatonta mm. omaishoitajan tiedonpuutteesta tai uupumuksesta johtuvaa laiminlyöntiä. Kaltoinkohtelu voi kohdistua paitsi hoidettavaan, mutta myös itseen esimerkiksi liiallisena vaativuutena tai armottomuutena.

 

Tunne voimavarasi -apua kannattaa hakea ajoissa

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitetään ikääntyville omaishoitajanaisille keinoja omien voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä tukimuotoja omaishoitajille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Moniammatillisessa yhteistyössä on tuotettu erilaisia materiaaleja omaishoitajien avuksi sekä ammattilaisten työn tueksi kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja puheeksi ottoon.

Yhteistyössä paikallisten omaishoitajayhdistysten kanssa toteutetaan vertaistukiryhmiä. Tunne voimavarasi-vertaisryhmissä keskustellaan mm. omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisesta, tunteiden säätelytaidoista sekä omista voimavaroista.

Eräs ryhmään osallistunut omaishoitaja kuvasi samaansa tukea näin:
”Se, että joku kuuntelee ja haluaa auttaa, on tärkeä kokemus todella yksinäisen vuoden jälkeen. Se, että muistaa, että muillakin on vaikeita tilanteita, mutta niistä voi selvitä. Se, että saa uusia työkaluja, joilla jäsentää tuntemuksiaan ja motiivejaan.”

Omaishoidon sensitiivisiä aiheita on tärkeä tuoda esille ja saada lisättyä tietoisuutta aiheesta, sekä jakaa tietoa erilaisista tukimuodoista ja -kanavista. Rohkeus ottaa asia puheeksi ja halu kuulla edesauttavat sitä, että omaishoitoperheet saavat tarvitsemaansa apua.

 

Lisätietoja:

 

Tunne voimavarasi (2020–2022) on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hankkeella edistetään ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua.