Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Miina Sillanpään Säätiölle terveyden edistämisen määrärahoista valtionavustuksen Virkeyttä ja vireyttä kotikulmilla (2018-2019) hankkeelle. Hanke edistää ja vahvistaa Pikku Huopalahdessa asuvien yli 65-vuotiaiden senioreiden mielenhyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta yhteisöllisyyden ja eri sukupolvien välisen yhteistyön avulla. Toteutettavaa toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, joka perustuu senioreiden omien voimavarojen käyttöönottoon.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat mm. Meilahden yläaste, Helsingin kaupungin liikunnan edistämisenyksikkö ja Pikku Huopalahden alueen urheiluseura ry. Tavoitteena on myös kehittää Pikku-Huopalahden alueella sijaitsevien yksityisten organisaatioiden, järjestöjen ja Helsingin kaupungin toimialojen välistä yhteistyötä. Hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisesti hyödynnettävä toimintamalli, jonka taloudellisia vaikutuksia seurataan ja arvioidaan Social Return on Investment-menetelmän (SROI) avulla. Hankkeen suunnittelusta, käytännön toteutuksesta ja arvioinnista vastaa hankkeeseen palkattava kehittäjä, tutustu rekrytointi-ilmoitukseen.

 

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Anne Rahikka:
anne.rahikka@miinasillanpaa.fi, p. 040 535 5223