Olen Henri Uotila ja aloitan hankekoordinaattorina Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen (Socom Oy) yhteisessä Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeessa. Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja valmistun syksyllä Jyväkylän yliopistosta terveystieteiden maisteriksi, pääaineenani gerontologia ja kansanterveys. Vapaa-aikani täyttyy monenlaisesta liikunnasta, sekä yleisestä elämän ihmettelystä.

 

Aiemmassa työssäni monialaisen kotikuntoutuksen fysioterapeuttina työskentelin yksinomaan ikääntyneiden henkilöiden kanssa ja tältä osin ikääntyneiden ihmisten kanssa tehtävä työ on itselleni tuttua, luontevaa sekä mieluisaa. Kotikuntoutuksessa työskennellessäni sain myös kokemusta ja perspektiiviä siitä yksinäisyydestä ja sosiaalisten kontaktien puutteesta, joista monet ikääntyneet ihmiset kärsivät.

 

Lähden innokkain ja uteliain mielin työskentelemään tärkeän ja ajankohtaisen hankkeen parissa. Uskon, että selkeillä tavoitteilla ja ikämiesten tarpeet huomioivalla työotteella tulemme luomaan toimintamallin, jolla pystymme vähentämään ikämiesten yksinäisyyttä sekä edistämään heidän elämänhallintaansa.