Miina Sillanpään Säätiön webinaarisarja jatkui perjantaina 5.11 aiheella ”Koronapandemian vaikutukset ikämiehiin ja miestyöhön”. Webinaarissa asiantuntijapuheenvuoroista vastasivat Haminan kaupungin osallisuuskoordinaattori Heikki Kotilainen sekä Miessakit Ry:n kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkonen. Asiantuntijapuheenvuorojen pohjalta käytiin keskusteluosuus, jossa Joonas ja Heikki vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin.

 

Puheenvuorossaan Heikki Kotilainen nosti aluksi esille laajemmassa kuvassa miesten suuremman syrjäytymisriskin ja taipumuksen eristäytymiseen, jota koronaviruspandemian mukanaan tuomat eristäytymiskehotukset ovat entisestään lisänneet. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja erityisen negatiivisena tilanne on näyttäytynyt niiden ikääntyneiden kohdalla, joiden digitaidot ovat puutteellisia. Pahimmillaan tilanne on johtanut esimerkiksi hoitoon pääsyn vaikeutumiseen. Kotilainen nosti esiin myös ikäihmisten kokeman syyllistämisen koronapandemiaan liittyen, jonka lisäksi useat ikäihmiset ovat kokeneet olevansa moninaisten rajoitusten kanssa ikään kuin kontrollin alaisena. Toisaalta koronavirus on tuonut mukanaan myös joitakin positiivisia muutoksia, kuten lisääntyneen ulkona liikkumisen.

 

Joonas Kekkonen kertoi omassa asiantuntijapuheenvuorossaan Miessakit Ry:n kokemuksista etäteknologiaan siirtymisessä miestyön saralla. Miessakit Ry:llä oltiin jo vuoden 2019 puolella viety vahvasti erilaisia palveluita verkkoon ja nämä verkko- ja puhelinvälitteiset palvelut pääsivätkin koronaviruksen myötä tosikäyttöön. Osallistujamäärissä havaittiinkin monen hämmästykseksi selkeää nousua vuonna 2020. Merkille pantavaa oli esimerkiksi se, että ”Lyömätön linja” -palvelun kävijöissä nimenomaan ikämiesten osuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastoista havaittiin myös, että suuremmissa kaupungeissa menetettiin osallistujia, kun taas pienten paikkakuntien osallistujamäärät kasvoivat.

 

Aineistolinkkejä

 

Miina Sillanpään Säätiön maksuttoman webinaarisarjassa tulossa:

Aktiivisena osallistujana kehitysvammaisten henkilöiden elämäntapamuutokseen tähtäävässä Keko-valmennuksessa. Seuraa viestintäämme asian tiimoilta ja liity uutiskirjeemme tilaajaksi tästä.