Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeen alkaessa saimme vahvan viestin siitä, että suomalainen mies ei turhan päiten juttele — ainoastaan tekemisen rinnalla voi jonkunlaista keskustelua miesryhmässä saada aikaiseksi. Tästä lähtökohdasta me lähdimme kehittämään Voimaa ikämiesten arkeen -ryhmätoimintamallia, mutta toiminnan aikana totesimme väitteen vääräksi. Saimme huomata, että toiminnan vastapainoksi miehet kaipasivatkin rauhallista aikaa yhteiselle keskustelulle, usein tärkeistä ja henkilökohtaisista aiheista.

 

Saimme myös huomata, että kahta samanlaista ryhmää ei ole, koska osallistujat ovat erilaisia ja heidän kiinnostuksenkohteensa sekä osaamisensa ovat ainutlaatuisia. Näiden kokemusten perusteella kokosimme Miesryhmätoimintaa -oppaan, joka toimii avuksi miestoimintaa suunnittelevalle.

 

Merkittävin huomio on, että osallistujilleen merkityksellistä ja mielekästä tekemistä syntyy, kun ryhmissä mukana olevat miehet otetaan alusta asti mukaan toiminnan suunnitteluun. Miesryhmätoiminnalle ei ole tarkkaa kaavaa tai yhteisiä sisältöjä, vaan jokainen ryhmä muodostuu osallistujiensa näköiseksi. Toinen olennainen asia on ryhmäläisten omien taitojen huomioiminen suunnittelussa. Kaikille meistä on vuosien varrella kertynyt tietoa ja taitoja, joita jokainen voi halutessaan jakaa ryhmässä.

 

Julkaistu Miesryhmätoimintaa -opas kokoaa yhteen asioita, joita uutta miesryhmätoimintaa suunnittelevan on hyvä ottaa huomioon jo ennen ryhmän aloittamista. Oppaasta löytyy myös muun muassa miesryhmätoimintaa varten kehittämämme Teematarjotin, joka tarjoaa erilaisia sisältövaihtoehtoja tapaamiskerroille. Lisäksi olemme listanneet esimerkkejä hyvistä yhteistyökumppaneista, jotka kannattaa kartoittaa omalla paikkakunnalla.

 

Miesryhmätoimintaa -opas on nyt julkaistu sähköisessä muodossa (pdf) ja löytyy Miina Sillanpään Säätiön nettisivuilta.

 

Tutustu Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeeseen.

 

Voimaa ikämiesten arkeen on STEA:n rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socom Oy:n yhteinen kolmevuotinen hanke (2021–2024). Hankkeen tavoitteena on edistää 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta sekä kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.